Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Huurovereenkomst kantoorruimte

GRATIS

Downloaden


Dit model voorziet in de verhuur van kantoorruimte en overige ruimten. Daaronder verstaat de wet (7:230a e.v. BW) een gebouwde onroerende zaak, die noch woonruimte, noch bedrijfsruimte is. Het kan daarbij onder meer gaan om kantoorpanden, pakhuizen, bedrijfshallen en praktijkruimten voor artsen en dergelijke. De bepalingen die toezien op de verhuur van deze ruimtes zijn veelal van regelend recht. In de huurovereenkomst mag u dus van deze (algemene) wettelijke bepalingen afwijken. Een uitzondering daarop vormt 230a BW. De huurder van een kantoorruimte kan een beroep doen op ontruimingsbescherming bij beëindiging van de huurovereenkomst.

Dit model is gebaseerd op de Huurovereenkomst Kantoorruimte 2015 van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Wij hebben bepaalde artikelen aangevuld en delen van andere artikelen alvast doorgehaald, omdat de praktijk daar (in onze ervaring) vaak om vraagt.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis