Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Huurovereenkomst grond

€39,95

Incl. BTW


Dit model voorziet in de verhuur van kantoorruimte en overige ruimten. Daaronder verstaat de wet (7:230a e.v. BW) een gebouwde onroerende zaak, die noch woonruimte, noch bedrijfsruimte is. Het kan daarbij onder meer gaan om kantoorpanden, pakhuizen, bedrijfshallen en praktijkruimten voor artsen en dergelijke. De bepalingen die toezien op de verhuur van deze ruimtes zijn veelal van regelend recht. In de huurovereenkomst mag u dus van deze (algemene) wettelijke bepalingen afwijken. Een uitzondering daarop vormt 230a BW. De huurder van een kantoorruimte kan een beroep doen op ontruimingsbescherming bij beëindiging van de huurovereenkomst.

Dit model voorziet in de verhuur van grond. Denk bijvoorbeeld aan de reststroken grond, die gemeenten aan derden verhuren. Maar dat niet alleen. Dit model is namelijk geschikt voor alle verhuur van grond.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis