Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Bouwexploit

€9,95

Incl. BTW


Dit model ziet specifiek toe op het tegengaan van de kraak van een pand. Met deze bruikleenovereenkomst geeft de uitlener een pand om niet in bruikleen aan een gebruiker.

Waarschuwing: Er mag door de uitlener dus absoluut niets worden gevraagd voor het gebruik. Dan is er namelijk sprake zijn van huur en dat moet voorkomen worden.

Gaan uw buren (ver)bouwen? Ga hierover dan het gesprek aan met uw buren, zodat u samen bouwafspraken kunt maken. Vreest u schade aan uw pand? In dat geval kunt u hen een bouwexploit overhandigen. Het een en ander zoals we in ons artikel uitlegden. Wilt u weten hoe u hen schriftelijk om hun medewerking kunt vragen bij het laten uitvoeren van een nulmeting? Met ons model komt u er vast uit.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis