Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Wonen in een verbouwd winkelpand?

Remko van den Wildenberg 12 april 2017 2 minuten Civiel vastgoed

U bent eigenaar van een winkelpand dat al enige tijd leeg staat. De verwachting is dat dit voorlopig niet veranderd. Potentiële huurders vinden het namelijk veel te groot. Bovendien staan er meer panden in uw straat leeg. Omdat er in uw stad een tekort aan (studenten)woningen is, overweegt u om uw winkelpand te verbouwen tot een pand met meerdere (studenten)woningen. In andere steden is dat al meerdere malen toegepast. U ziet kansen. Mag dit zomaar? En waar moet u allemaal rekening mee houden?

Omgevingsvergunning

Voor het verbouwen van uw winkelpand hebt u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Daarnaast hebt u zeer waarschijnlijk een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘planologisch afwijken bestemmingsplan’. Het is namelijk aannemelijk dat uw plan (realiseren van woningen in uw winkelpand) in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Bovendien wijzigt door uw plan het aantal woningen. Om er te mogen wonen, moet de bestemming dus gewijzigd worden.

Sinds 1 november 2014 is de wijziging van het gebruik van een bestaand gebouw overigens een stuk eenvoudiger geworden. Deze mogelijkheid is namelijk opgenomen in de kruimelgevallenregeling van het Bor en wel in artikel 4, lid 9, bijlage II, Bor. In uw geval biedt dit artikel voldoende ruimte. Met uw plan voldoet u namelijk aan de twee geldende voorwaarden. Uw gebouw staat binnen de bebouwde kom. Bovendien vergroten de bouwwerkzaamheden het bebouwde oppervlak of het bouwvolume niet.

Een andere mogelijkheid is om te kiezen om een tijdelijke omgevingsvergunning voor de duur van 10 jaar te vragen (artikel 4, lid 11, Bijlage II Bor). Net als de aanvraag om het gebruik te wijzigen, gaat de behandeling van een dergelijke aanvraag erg snel. Op beide aanvragen is namelijk de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Dit betekent dat het bevoegd gezag binnen acht weken op uw aanvraag moet beslissen. Gebeurt dat niet, dan is de omgevingsvergunning van rechtswege verleend.

Splitsingsvergunning?

Naast de omgevingsvergunning hebt u in veel gemeenten een splitsingsvergunning nodig. Een vergunning om uw pand te splitsen. Bij kamerverhuur is het bovendien raadzaam om ook na te gaan of uw gemeente met betrekking tot dit type verhuur beleid heeft vastgelegd. Met name gemeenten waar veel studenten wonen hebben namelijk hun beleid met betrekking tot kamerverhuur vastgelegd in beleidsregels.

Het Bouwbesluit 2012

Gaat u inderdaad uw winkelpand splitsen om daarin woningen te realiseren, dan moet u ook aan het Bouwbesluit 2012 voldoen. Woningen moeten namelijk veilig en leefbaar. Hiervoor zijn een aantal verbouwingen wettelijk verplicht, denk aan:

  • geluidwerende maatregelen;
  • vluchtvoorzieningen;
  • brand- en rookmelders;
  • keuken, wasruimte en een toilet;
  • eigen toegang tot het appartement.

Hoe luxe u vervolgens alles uitvoert, dat mag u natuurlijk zelf weten.

Voor kamerverhuur gelden overigens minder eisen. Althans, kamers (onzelfstandige woonruimten) hoeven geen eigen voordeur te hebben. Bovendien hoeven in kamers niet alle wezenlijke voorzieningen voor privégebruik aanwezig te zijn. Zo mogen bij kamerverhuur de keuken, het toilet en wasruimte gedeelde voorzieningen zijn. Voor het overige zijn de voorwaarden gelijk aan die bij het splitsen van uw pand in zelfstandige appartementen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis