Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Huurrecht

Wie is uw huurder eigenlijk?

Remko van den Wildenberg 4 november 2019 4 minuten Huurrecht

In onze kennisbank zijn diverse artikelen gewijd aan problemen die verhuurders met hun huurders kunnen hebben. Problemen die kunnen ontstaan, omdat uw huurder niet is wie u denkt dat hij is. Of, omdat hij iets ander doet, dan hij bij het sluiten van het huurcontract aangaf. Maar ook problemen, die ontstaan, omdat uw huurder zelf in de problemen komt. Gewoon, omdat ook huurders met tegenslagen te kampen kunnen krijgen. Natuurlijk kunnen niet alle problemen voorkomen worden, maar wij denken wel dat u de kans op problemen in veel gevallen aanzienlijk kunt verlagen. Gewoon door uzelf de vraag te stellen: Wie is mijn huurder? En, door die vraag niet alleen vóór het sluiten van het huurcontract te stellen. Net zo belangrijk is namelijk om die vraag regelmatig opnieuw te stellen.

Uw huurder vóór of tijdens de contractonderhandelingen.

Tijdens de contractonderhandelingen is het heel eenvoudig om de identiteit van uw (potentiële) huurder te achterhalen. Gewoon, door daarnaar te vragen én door te vragen naar zijn plannen voor het pand. Uit welke activiteiten bestaat zijn bedrijfsvoering? Waarvoor heeft hij het pand nodig? Maar ook, door te vragen naar een vorige locatie. Als daarvan sprake is. Waarom is hij vertrokken? En, ook erg belangrijk, mag u met de vorige verhuurder contact opnemen voor referenties?

Vergeet uw verzekering niet!

Maar daar blijft als het goed is, die controle niet bij. Wanneer u weet waarvoor de huurder het pand wil gebruiken, dan is het belangrijk om dat goed vast te leggen. Maar ook om even uw eigen polissen te checken. Vallen deze activiteiten binnen uw polis? Oftewel, zijn die activiteiten verzekerd? Of moet u een extra verzekering regelen? Dit is bijvoorbeeld het geval bij horeca-panden. Verhuurt u een horeca-pand, dan hebt u met een hogere premie te maken, dan wanneer u bijvoorbeeld aan een advocatenkantoor verhuurt. Hetzelfde geldt mogelijk wanneer seizoenarbeiders worden gehuisvest in een pand dat u verhuurt. Simpelweg, omdat aan dat gebruik meer risico kleeft, dan aan de verhuur aan een advocatenkantoor.

Wat u niet moet vergeten vast te leggen.

Hebt u besloten, dat u aan deze huurder wilt verhuren, dan is het goed om in ieder geval de volgende zaken goed vast te leggen:

  • gegevens van de huurder: wie gaat de huurovereenkomst aan én wie is daartoe bevoegd? Vergeet dus niet het handelsregister van de KvK te raadplegen;
  • beoogde bestemming en beoogd gebruik: leg deze zaken goed vast. Waarvoor mag de huurder het gehuurde gaan gebruiken? En past dat binnen de bestemming van het gehuurde? Nb. Als partijen al weten, dat het gebruik niet conform de publieke bestemming (bestemmingsplan) is, leg dat dan ook goed vast. Én leg uitdrukkelijk vast dat het risico van ontdekking (handhaving door de gemeente) bij de huurder ligt;
  • beoogd gebruik en verzekeringen: als het beoogd gebruik een hogere premie tot gevolg heeft, leg dan vast, dat u deze hogere premie naar de huurder mag doorbelasten. Dat deze premie voor rekening en risico van de huurder komt. Leg daarbij ook vast, dat áls er wijzigingen zijn, dat huurder verplicht is om die wijzigingen direct te melden;
  • aansprakelijkheid huurder: leg uitdrukkelijk vast, dat de huurder voor alle schade én kosten verantwoordelijk is als die schade het gevolg is van zijn handelen in strijd met de gemaakte afspraken;
  • einde huur: leg ook vast, dat wanneer de huurder in strijd met de gemaakte afspraken handelt, u dan het recht hebt de huurovereenkomst per direct te beëindigen. Zeker wanneer hij zich bezighoudt met illegale activiteiten of daarvan wordt verdacht;
  • recht op toezicht: ten slotte is het ook goed om vast te leggen, dat u het recht heeft om periodiek toezicht te houden en leg vast hóe u dat gaat doen. Wat uw afspraken daaromtrent zijn.

Uw huurder tijdens de looptijd van het huurcontract.

Hebt u het huurcontract gesloten? Vergeet dan niet in contact te blijven met uw huurder. Maar dat niet alleen. Voer ook regelmatig inspecties ter plaatse uit. Zodat u weet wat er in uw pand gebeurt. Daarbij is het ook handig om contact te hebben met de buren van uw pand. Zij hebben wellicht een beter beeld bij de activiteiten die er plaats vinden. Rode vlaggen zijn natuurlijk signalen waaruit blijkt, dat het er overdag erg rustig is. Zeker wanneer er vooral ’s avonds bedrijvigheid is.

Daarnaast is het ook goed om af en toe naar uw energierekening te kijken. Of wellicht contact op te nemen met de wijkcoördinator van de politie. Gewoon ter informatie.

Nb. Gaat het mis en ontstaat er opeens leegstand? Bijvoorbeeld doordat een hennepkwekerij is aangetroffen en het pand daardoor is verzegeld? Of doordat de huurder onverwacht is vertrokken. Meldt dit dan bij de verzekering. Ook leegstand levert namelijk een verhoogd risico op.

Kortom

De vraag naar wie uw huurder is, is een vraag die u uzelf moet en moet blijven stellen. Ook wanneer uw huurder dus de huur netjes elke maand betaalt en er dus geen ‘vuiltje aan de lucht’ is. Zorg gewoon dat u op de hoogte blijft. Dat voorkomt in heel veel gevallen een heleboel ellende.

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , ,

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis