Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Huurrecht

Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt…. Minder huurbescherming: dat biedt perspectief!

Remko van den Wildenberg 24 februari 2016 3 minuten Huurrecht

Als kansen zich voordoen, dan pakken we die natuurlijk graag aan. Zeker als je voor een goede prijs een kavel kunt kopen om daarop zelf een woning te bouwen. Dat heeft de laatste jaren in de particuliere woningbouwmarkt tot veel problemen geleid. Woningen werden namelijk niet of nauwelijks verkocht. Dat gold ook voor uw woning. Als sinds 2010 hebt u te maken met dubbele lasten. De eerste vijf jaar was dat nog te overzien: u had uw woning namelijk verhuurd met een vergunning op grond van de Leegstandwet. Helaas was die vergunning maar vijf jaar geldig en hebt u nu alweer een tijdje te maken met dubbele lasten. Dit kan zo niet langer. Toch krijgt u van uw hypotheekhouder geen toestemming om uw huis zonder deze vergunning te verhuren.

Hoe kunt u nu uw woning toch verhuren en hoe kunt u voorkomen dat uw huurder huurbescherming geniet? In principe is dat bijna niet mogelijk. Althans… het was bijna niet mogelijk. Op 9 februari 2016 heeft de Tweede kamer het Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt aangenomen en nu lijken uw kansen opeens gekeerd. Hoe dit zit, leggen we u graag in dit artikel uit.

Nog even wachten

Het wetsvoorstel is in de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu dus bij de Eerste kamer. Het is de verwachting dat ook de Eerste kamer dit wetsvoorstel zal aannemen. Als dat het geval is, dan is het streven dat de wijzigingen per 1 juli 2016 ingaan en dat die dan betrekking hebben op nieuwe huurovereenkomsten. Nog even wachten dus.

Een tijdelijke huurovereenkomst zonder huurbescherming?

Het wetsvoorstel bevat maatregelen om de gemiddelde huurprijsstijgingen te beperken, die een woningcorporatie mag doorvoeren. Ook worden de opzegmogelijkheden wegens dringend eigen gebruik enorm uitgebreid. Voor u als particuliere verhuurder zijn deze zaken nu echter niet interessant. U wilt natuurlijk uw woning verhuren zonder dat uw huurder bescherming geniet. Hij moet er namelijk wel uit als u uw woning hebt verkocht. Ook voor u is het wetsvoorstel echter interessant. Voorgesteld wordt om de mogelijkheden voor het tijdelijk verhuren uit te breiden. Deze mogelijkheden komen dan bovenop de mogelijkheid om een huurovereenkomst naar aard van korte duur te sluiten. Een huurvorm die eigenlijk alleen goed toepasbaar is bij expats.

De wijzigingen moeten er volgens de wetgever toe leiden dat zowel in de sociale als in de vrije huursector een beter passend aanbod van huurwoningen ontstaat. Voor u is eigenlijk maar één wijziging van belang en wel de wijziging met betrekking tot de opzeggingsbescherming van de huurder. In het wetsvoorstel is geregeld dat die bescherming van de huurder straks niet meer geldt voor huurovereenkomsten van:
– Zelfstandige woonruimte die zijn aangegaan voor maximaal twee jaar;
– Onzelfstandige woonruimte die zijn aangegaan voor maximaal vijf jaar.

Wordt dit wetsvoorstel aangenomen en treden de wijzigingen in werking, dan kunt u straks dus veilig tijdelijke huurovereenkomsten sluiten voor uw woning voor maximaal twee jaar. Daar wil uw bank vast wel aan meewerken. Het alternatief is immers minder rooskleurig. Ook voor de bank.

Uiteraard moet u blijven opletten. U kunt deze huurovereenkomst niet zelf tussentijds opzeggen. Dat kan uw huurder wel. Sluit u met uw huurder na 1 juli 2016 zo’n huurovereenkomst, dan heeft uw huurder geen huurbescherming als u hem aan die twee jaar wilt houden. U moet dan wel op tijd een kennisgeving aan uw huurder sluiten over de einddatum van de huurovereenkomst. U bent op tijd als u die kennisgeving drie maanden, maar uiterlijk één maand vóór het einde van de overeenkomst toestuurt. Bent u te laat? Dan hebt u pech en heeft uw huurder dus wel huurbescherming.

Conclusie

Wordt het wetsvoorstel aangenomen, dan kunt u straks uw woning voor maximaal twee jaar tijdelijk verhuren. Informeert u uw huurder drie maanden, maar uiterlijk één maand voor het einde van de huurovereenkomst over het einde van de termijn, dan geniet hij geen huurbescherming.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis