Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Huurrecht

Wet Damocles: mag de burgemeester uw pand sluiten?

Remko van den Wildenberg 13 november 2019 3 minuten Huurrecht

In het pand dat u verhuurt, heeft de politie een hennepplantage gevonden. Ontzettend vervelend natuurlijk. Want naast de enorme ravage die u aantrof, heeft de burgemeester ook besloten om uw pand tijdelijk te sluiten. Dat doet hij met een beroep op de Wet Damocles. Maar mag de gemeente dat eigenlijk wel doen? En zo ja, (hoe) kunt u een sluiting dan voorkomen?

Sluitingsbevoegdheid van de burgemeester.

Zodra er meer dan de toegestane hoeveelheid drugs in uw pand wordt aangetroffen, mag de burgemeester in principe tot sluiting overgaan. Dat is geregeld in artikel 13b Opiumwet, ook wel bekend als de Wet Damocles, die we hiervoor al noemden. Omdat een sluiting (ook) voor de pandeigenaar grote gevolgen heeft, moet de burgemeester zijn besluit wel altijd goed kunnen motiveren. Gelukkig lijken daar in de rechtspraak steeds strengere eisen aan gekoppeld te worden.

Heeft de burgemeester zijn beleid gevolgd?

Die sluitingsbevoegdheid van de burgemeester vindt zijn grondslag in de Wet Damocles. In (veruit) de meeste gevallen heeft het college die sluitingsbevoegdheid nader ingevuld in beleidsregels. Wordt uw pand gesloten? Controleer dan altijd of de burgemeester wel volgens zijn eigen beleid handelt. Ga bijvoorbeeld na of de sluiting wel in overeenstemming is met het beleidsdoel. En hoe lang de sluiting volgens de beleidsregels mag duren. 

Heeft het college geen beleid vastgesteld? Ook dan kan de burgemeester tot sluiting overgaan. Die bevoegdheid volgt namelijk uit de Wet Damocles. Voor de burgemeester wordt het dan wel lastiger om de sluiting goed te motiveren. 

Verhuurder niet altijd verantwoordelijk voor misbruik van zijn pand! 

Als verhuurder bent u verantwoordelijk voor de gang van zaken in uw pand. Daarom moet u voldoende maatregelen treffen om misbruik van uw pand te voorkomen. Doet u dat niet? Of niet voldoende? Dan wordt het u aangerekend dat uw pand voor hennepteelt is misbruikt. En, dat uw huurder uw pand dus in strijd met de Wet Damocles heeft gebruikt. Maar heeft u er (binnen uw macht) alles aan gedaan om een dergelijk misbruik te voorkomen? Grote kans dat u dan niet verantwoordelijk wordt gehouden voor de illegale hennepteelt in uw pand.

Welke maatregelen moet de verhuurder treffen?

Of u voldoende maatregelen hebt getroffen, hangt af van de omstandigheden van het geval. Wel blijkt uit vaste rechtspraak dat voor de beoordeling of u dat hebt gedaan, in ieder geval de volgende zaken relevant zijn:

  • Bevat het huurcontract bepalingen die het risico op misbruik van het pand beperken? Hebt u bijvoorbeeld een expliciet verbod op hennepteelt opgenomen? Of een verbod op onderhuur?
  • Waren er verdachte signalen die u had moeten opmerken? Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de huurder de huur steeds contant heeft betaald. Of als er steeds een andere contactpersoon namens de huurder optrad. Of, dat er vooral ’s avonds in plaats van overdag bedrijfsactiviteiten waren.
  • Ten slotte vindt de rechter het erg belangrijk dat de verhuurder voldoende concreet toezicht heeft gehouden. Uit vaste rechtspraak blijkt namelijk dat de verhuurder regelmatig controles moet uitvoeren die zijn gericht op het gebruik van het pand. Enkele bezoeken zijn daarvoor dus niet genoeg. Bovendien is het belangrijk, dat die controles schriftelijk worden vastgelegd én dat daaruit blijkt, dat (ook) op strijdig handelen met de Wet Damocles (lees: Opiumwet) is gecontroleerd.
  • Hebt u de huurder vooraf gescreend op betrouwbaarheid? Of hebt u dat een makelaar later doen?

Let op! Hebt u een makelaar ingeschakeld? En werd u desondanks geconfronteerd met een onbetrouwbare huurder? Check dan onder welke omstandigheden de makelaar dan aansprakelijk is voor (een deel van) uw schade.

Tips om de sluiting van uw pand te voorkomen.

De sluiting van uw pand kunt u (dus) voorkomen door voldoende maatregelen te treffen.  Concrete tips geven wij u in ons eerdere artikel over dit onderwerp. In aanvulling op deze tips blijkt uit wat recentere rechtspraak, bovendien dat de verhuurder een sluiting kan voorkomen door:

  • het opvolgen van het gemeentelijk advies over de uit te voeren (periodieke) controles. Ga daarom na of uw gemeente een controlebeleid voor verhuurders heeft opgesteld.
  • Daarnaast is het verstandig om direct contact op te nemen met de politie, nadat u de illegale activiteiten hebt ontdekt.

Tags: , , , , , , , , , ,

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis