Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Uitzondering Wet Ketenaansprakelijkheid

Remko van den Wildenberg 24 augustus 2015 3 minuten Civiel vastgoed

De Wet Ketenaansprakelijkheid (hierna: ‘WKA’) is een wet die ervoor zorgt, dat altijd iemand in een keten van aannemers verantwoordelijk kan worden gesteld voor het niet betalen van loonheffingen. Daar hadden we het al eerder in een artikel over. Maar hoe zit het met de uitzondering op de ketenaansprakelijkheid die in de praktijk zo vaak wordt toegepast?

De uitzondering in de WKA

Voorheen konden veel bedrijven een beroep doen op de vrijstelling van artikel 35 eerste lid, sub c van de Invorderingswet. Vooral bedrijven waarvan maar een heel klein deel van de opdracht bestond uit arbeid, bijvoorbeeld monteren, maakten van deze uitzondering gebruik.

De regeling van artikel 35, eerste lid 1, sub c, van de Invorderingswet zorgde voor een vrijstelling van de WKA. Gold die vrijstelling, dan was de WKA in zijn geheel niet van toepassing op deze bedrijven. Met de Wet Aanpak Schijnconstructies (hierna: ‘WAS’) is deze vrijstellingsmogelijkheid echter volledig uit de wet verdwenen waardoor de hele WKA voortaan van toepassing is op deze bedrijven. Met de invoering van de WAS valt nu dus ook het loon zelf onder de WKA. Maakt u dus onderdeel uit van een keten van aannemers dan bent u aansprakelijk op grond van de WKA. Zelfs als monteren maar een klein deel van de bedrijfsvoering betreft.

Tip. Het is mogelijk om voor het deel ‘arbeid’ alleen met ZZP-ers te werken. In dat geval kunt u volstaan met een VAR-verklaring en is een G-rekening niet noodzakelijk.

Hoe werkt dat dan in de praktijk?

Een metaalverwerkingsbedrijf maakte altijd gebruik van de hiervoor besproken uitzondering. Het monteren van het metaal beslaat vaak nog geen 10 % van de gehele opdracht. Dit metaalverwerkingsbedrijf is namelijk (de naam zegt het al) voornamelijk een verwerkingsbedrijf dat haar eigen werknemers of ZZP-ers inzet. Dit bedrijf meende dat de WKA niet op haar van toepassing, maar voor een check nam zij toch met ons contact op. Dit was maar goed ook. Immers, met ingang van 1 juli 2015 is de vrijstellingsmogelijkheid uit de wet verdwenen waardoor de WKA wel degelijk ook op dit bedrijf van toepassing is.

Wat houdt dat voor dit metaalverwerkingsbedrijf in? Als de opdrachtgever dat verlangd moet een dit bedrijf een G-rekening openen, worden zodat de belastingen en premies hierop gestort kunnen worden. Verder zal de opdrachtgever verlangen dat een manuren-registratie wordt bijgehouden. En belangrijker: alle wettelijke verplichtingen moeten worden vervuld. Dus bij eventuele onderaannemers moet het metaalverwerkingsbedrijf uit dit voorbeeld die plicht ook doorgeven aan haar onderaannemers. En daar blijft het niet qua aansprakelijkheid niet bij, maar daar hadden we het al over in ons vorige artikel.

Dit metaalverwerkingsbedrijf wist niet dat de uitzondering uit de wet was gehaald. Toen zij weer een opdracht kreeg voor het monteren van haar eigen producten, heeft ze de overeenkomst zoals ze dat altijd deed aangepast door de delen over de WKA door te strepen. De opdrachtgever ging hier uiteraard niet mee akkoord. Nu de WKA wel degelijk geldt, moet dat ook in de overeenkomst worden opgenomen.

Conclusie

Zit u in hetzelfde schuitje? Dan is het van belang dat u in de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk opneemt dat de arbeidsvoorwaarden door onderaannemers worden nageleefd en dat ze meewerken aan financiële onderzoeken. Weet u niet hoe u dit op een juiste manier in het contract moet zetten? Kijk dit dan af bij uw opdrachtgever. Het is altijd goed om uw overeenkomst met de opdrachtgever door te leggen aan uw onderaannemer. Zo gelden dezelfde regels voor de hele keten.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis