Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Wet kwaliteitsborging uitgesteld!

Remko van den Wildenberg 21 juli 2017 2 minuten Civiel vastgoed

Uitstel, maar geen afstel…

De Eerste kamer zou op 11 juli 2017 over het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor bouwen stemmen. Na een lang debat heeft de minister dit wetsvoorstel echter niet in stemming gebracht. In plaats daarvan heeft hij ervoor gekozen om ‘terug naar de tekentafel te gaan’. Het wetsvoorstel stuitte namelijk op veel kritiek vanuit de praktijk. De minister heeft de stemming dus uitgesteld, zodat hij het wetsvoorstel kan aanpassen. Op die manier hoopt hij dat hij het op korte termijn alsnog ter stemming aan de Eerste kamer kan voorleggen.

Gevolgen wetsvoorstel kwaliteitsborging

In een eerder artikel gingen we al kort in op de gevolgen van dit wetsvoorstel en dan in relatie tot de klachtplicht. Hieronder sommen we de hoofdlijnen van het wetsvoorstel op:

  • De kwaliteit van het bouwen wordt straks geborgd door een kwaliteitsborger. Een externe partij die het bouwproces moet controleren en beoordelen. Bij de oplevering moet hij verklaren of de bouw wel / niet volgens de voorschriften is uitgevoerd.
  • De positie van de opdrachtgever wordt verbeterd ten opzichte van de aannemer. De aannemer krijgt namelijk met een verzwaring van zijn verplichtingen te maken. Zo moet hij in het offertetraject o.a. informatie verstrekken over verzekeringen en financiële zekerheden die bijvoorbeeld nakoming van de opdracht zekerstellen. Bij de oplevering is hij verplicht een volledig bouwdossier aan de opdrachtgever te verstrekken. Hij moet er dus voor zorgen dat de opdrachtgever alle stukken ontvangt. Daarbij moet u denken aan alle tekeningen, berekeningen, gegevens over materialen en installaties en gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, etc. Ook wijzigt de aansprakelijkheid Voortaan is de aannemer in beginsel aansprakelijk. Dus niet meer tot de oplevering.

Zodra er meer over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor de bouw bekend wordt, informeren we u uiteraard verder.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis