Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

SMS en WhatsApp-berichten als bewijs voor mondeling contract?

Remko van den Wildenberg 7 juni 2017 2 minuten Civiel vastgoed

U werkt als onderaannemer voor een hoofdaannemer aan een groot bouwproject. Voor de aanvang van uw werkzaamheden hebt u duidelijke afspraken met de hoofdaannemer gemaakt. Daarbij hebt u ook afgesproken welke kosten u in rekening mag brengen en welke niet. Dit hebt u samen vastgelegd in een contract dat u allebei hebt ondertekend. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geeft de hoofdaannemer u mondeling opdracht om meerwerk te verrichten. Meerwerk waarvoor de hoofdaannemer vervolgens weigert te betalen, omdat hij meent dat daarvoor geen opdracht is gegeven. Kunt u in dat geval beroep doen op de WhatsApp-berichten die hij u heeft gestuurd over dit meerwerk? Kunt u daarmee bewijzen dat hij wel degelijk mondeling opdracht heeft gegeven voor dat meerwerk? Dat daarmee dus mondeling een contract is gesloten voor meerwerk? Of is een mondeling contract onvoldoende en is toch een handtekening onder een contract vereist?

Wie wat bewaart, die heeft wat.

In een kwestie die tot de uitspraak van Rechtbank Limburg van 12 april 2017 leidde, speelde eenzelfde vraag. De onderaannemer kon echter het bestaan van het mondelinge contract bewijzen door verschillende SMS- en e-mailberichten te overleggen. Uit die berichten bleek onder andere dat de hoofdaannemer overleg had gevoerd met zijn opdrachtgever. Bovendien bleek uit die berichten dat hij in elk geval alvast een deel van de factuur wilde voldoen. Tot slot bleek uit deze berichten dat de opdrachtgever het overig gefactureerde deel nog wilde bekijken en vergelijken. Geen betwisting van de opdracht dus.

Op basis van de SMS- en e-mailberichten oordeelde de kantonrechter dat daaruit voldoende bleek dat betaling van de factuur was toegezegd. Daarmee was het gefactureerde meerwerk impliciet erkend door de hoofdaannemer en dus was er volgens de kantonrechter wel degelijk sprake van een (mondeling) contract tot meerwerk.

Tip!

We krijgen regelmatig te horen dat het moeilijk is om contracten te sluiten. Vooral aannemers maken liever mondeling afspraken. Dat werkt namelijk veel sneller. Dat laatste klopt weliswaar, maar of dat altijd even handig is… dat is maar de vraag. Wij adviseren daarom altijd om zaken te bevestigen. Dat hoeft niet met enorm lange brieven of met grote contracten. Het kan heel eenvoudig per e-mailbericht en zelfs per sms- of WhatsApp-bericht. Geef kort aan wat u met elkaar hebt afgesproken en bewaar deze berichten goed!

Ontvangt u een opdracht per WhatsApp of SMS? Exporteer dan uw gesprek met de opdrachtgever naar uw e-mailbox. Dat kunt u heel eenvoudig doen via de app zelf. Of maak schermafdrukken van de berichten en e-mail die naar uzelf. Op die manier creëert u heel eenvoudig een back-up voor uzelf en raakt u belangrijke gegevens niet zomaar kwijt.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis