Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Ruimtelijke procedures duren lang. Wat kunt u doen om te voorkomen dat ze te lang duren?

Peter de Haan 16 december 2013 2 minuten Bestuurlijk vastgoed

Langzaam lijkt de markt weer aan te trekken. Hierdoor wilt u als projectontwikkelaar wellicht ook weer aan de slag met een nieuwbouwproject. Stel, u bent eigenaar van een locatie waarop u tien woningen wilt realiseren. Deze locatie heeft echter een agrarische bestemming. Om daarop woningen te kunnen bouwen, moet u dus deze bestemming laten wijzigen in een woonbestemming. Wat kunt u doen als u meent dat de gemeenteraad te lang doet over de procedure?

Voortraject
De gemeenteraad stelt de bestemmingsplannen van een gemeente vast. Dit doet hij ambtshalve, maar ook op aanvraag. In beide gevallen geldt dat het voortraject geen maximale termijnen kent. Voor zover er wel termijnen gelden, zijn dit zogenoemde termijnen van orde. Aan een overschrijding van deze termijnen kleven dus geen serieuze consequenties voor de gemeenteraad.

Wat kunt u nu doen om te voorkomen dat te veel tijd wordt verspeeld in het voortraject? Tips: Zorg voor een goed contact met de betrokken ambtenaren en de betrokken wethouder. Stel in overleg met hen een planning vast. Kom deze planning ook na en streef ernaar dit steeds aan het begin (en dus niet aan het einde) van de termijnen, die voor u gelden, te doen. Geef het op tijd aan wanneer u vreest dat het voortraject teveel tijd in beslag neemt en vergeet daarbij zeker niet aandacht te vragen voor uw (financiële) belang bij een goede doorloop van de procedure.

Aanvraag wijziging bestemmingsplan
Stel, u hebt gevraagd het bestemmingsplan te wijzigen. Als de gemeenteraad deze aanvraag wil afwijzen, dan moet hij dat doen uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Dit is geregeld in artikel 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit is echter een termijn van orde, dus zonder echte consequenties. U kunt dit artikel wel inzetten om de betrokken partijen aan te sporen. In het ergste geval lokt u daarmee een afwijzing van uw aanvraag uit. Dan weet u echter wel waar u aan toe bent. Komt er geen besluit, dan hebt u de mogelijkheid rechtstreeks beroep in de stellen tegen het niet tijdig nemen van het besluit op uw aanvraag. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Vaststellen bestemmingsplan
In de wet is geregeld, dat een ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage wordt gelegd. Na die termijn heeft de gemeenteraad twaalf weken de tijd om te beslissen met betrekking tot de vaststelling van dat plan. Doet de gemeenteraad dit niet, dan is daarop de Wet dwangsom van toepassing. Dit is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald. U moet de gemeenteraad dan wel eerst in gebreke stellen. Doet u dit en de gemeenteraad neemt nog steeds geen besluit, dan kunt u rechtstreeks in beroep bij de rechter. Bovendien kunt u dan bij de rechter dwangsommen opeisen. Daarmee hebt u uiteraard nog geen besluit. Wel hebt u een “goede stok achter de deur”.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis