Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

Appartement kopen? Maak goede afspraken over het recht op een parkeervergunning!

Peter de Haan 3 januari 2018 4 minuten Bestuurlijk vastgoed

U hebt een mooi appartement op het oog. Het complex beschikt echter niet over een parkeergarage of een bijbehorende parkeerplaats. Wel is het mogelijk om in de nabije omgeving te parkeren als u daarvoor een vergunning hebt. Zo niet, dan bent u aangewezen op de betaalde parkeerplekken waar u tegen hoge kosten eventueel gebruik van kunt maken. U wilt het appartement graag kopen, maar alleen als u een parkeervergunning kunt krijgen. Waar moet u op letten?

Is het recht op een parkeervergunning een gerechtvaardigde verwachting?

Als u een appartementsrecht koopt, moet de verkoper aan u een woning afleveren die voldoet aan uw gerechtvaardigde verwachting. Wilt u er dus zeker van zijn dat u een parkeervergunning kunt krijgen, dan moet uit de koopovereenkomst voortvloeien dat u daar recht op hebt. Althans dat u bij de koop de gerechtvaardigde verwachting hebt een parkeervergunning te verkrijgen. Wat mag u als koper verwachten? U mag verwachten, dat het appartement:

  • de eigenschappen bezit die voor het normale gebruik nodig zijn en waarvan de afwezigheid niet hoeft te worden betwijfelen, of;
  • de eigenschappen bezit die nodig zijn voor een bijzonder gebruik als dat in de overeenkomst is voorzien.

Als een verkochte zaak – mede gelet op de aard van de overeenkomst en de mededelingen van de verkoper – niet beschikt over de voornoemde eigenschappen, is sprake van non-conformiteit (art. 7:17 BW). De zaak voldoet dan niet aan de gerechtvaardigde verwachting.

Parkeervergunning als essentieel onderdeel van de koopovereenkomst?

De kopers van een appartement in Amsterdam deden bij de rechter een beroep non-conformiteit, nadat bleek dat zij geen parkeervergunning konden krijgen. Zij stelden onder meer dat het recht op een parkeervergunning een belangrijke eigenschap was van het door hun aangekochte appartement. Aangezien (voor kopers achteraf bleek dat) zij geen parkeervergunning konden krijgen, vonden zij dat de verkoper moest opdraaien voor hun parkeerkosten.

De rechter oordeelde echter dat geen sprake was van non-conformiteit. Van non-conformiteit kon namelijk alleen sprake zijn als de parkeervergunning een essentieel onderdeel van de betreffende koopovereenkomst was. Het gebruik van de woning als zodanig werd volgens de rechter echter niet belemmerd doordat de kopers geen parkeervergunning konden krijgen. Volgens de rechter was het recht op een parkeervergunning dus geen essentieel onderdeel bij de aankoop van appartement. (Mede) om die reden was de verwachting van kopers dat zij een parkeervergunning konden krijgen niet gerechtvaardigd.

Mededelingsplicht verkoper

De kopers stelden in bovengenoemde zaak bovendien dat de verkoper hun ten onrechte niet had verteld dat er geen parkeervergunning kon worden verkregen. Voor hen was het wel of niet hebben van een vergunning namelijk van doorslaggevend belang. De rechter vond echter dat de kopers dan zelf maar beter onderzoek hadden moeten doen. Daarbij speelde enerzijds een rol dat niet de verkoper, maar de gemeente beslist over de vergunningverlening voor een parkeerplaats. Anderzijds stond in de verkoopbrochure vermeld dat er een parkeerplaats kon worden gehuurd op vijf minuten afstand van het appartement.

Maak duidelijke afspraken en laat u goed informeren!

Bovengenoemde uitspraak laat zien dat u als koper niet altijd kunt varen op uw aannames. Dat u een bepaalde verwachting hebt bij de aankoop van een woning, wil immers niet altijd zeggen dat deze verwachting gerechtvaardigd is. Voorkom dus verassingen achteraf en maak goede afspraken met de verkoper. Kijk of u het recht op een parkeervergunning als bijzondere eigenschap in de overeenkomst opnemen. Zeker wanneer die voor u essentieel is. Blijkt dan achteraf dat u toch geen vergunning kunt krijgen? Dan is wel sprake van een non-conformiteit en kunt u uw schade op de verkoper verhalen.

Het is overigens goed denkbaar dat de verkoper een dergelijke (bijzondere) eigenschap niet kan of niet wil overeenkomen. Zorg er in ieder geval voor dat u de verkoper duidelijk maakt dat het verkrijgen van een parkeervergunning voor u van doorslaggevend belang is. Vraag de verkoper dus expliciet naar de mogelijkheid tot het krijgen van een dergelijke vergunning. Heeft de verkoper misschien zelf een parkeervergunning? En zo nee, waarom niet? Geef in ieder geval aan dat het kunnen krijgen van een dergelijke vergunning voor u van essentieel belang is. Als de verkoper namelijk weet dat het verkrijgen van een parkeervergunning voor u zo belangrijk is, dan moet hij het u melden als hij ervan op de hoogte is dat het niet mogelijk is om een parkeervergunning te krijgen. Of wanneer hij meent dat het verkrijgen daarvan geen zekerheid is.

Doe zelf in ieder geval ook voldoende onderzoek. Vraag vooraf bij de gemeente na of u een parkeervergunning kunt krijgen. Geeft de gemeente inderdaad aan dat die mogelijkheid er is, dan kunt u wellicht – zekerheidshalve – ter zake ook een ontbindende voorwaarde opnemen. Dan  kunt u nog onder de koop uit als blijkt u (toch) geen vergunning kunt krijgen voor een parkeerplek.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis