Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

Het heeft geen prioriteit!

Peter de Haan 13 maart 2017 2 minuten Bestuurlijk vastgoed

U bent eigenaar van een groot bedrijf gevestigd in de hoek van een industrieterrein. Het perceel tegenover uw bedrijf is al jaren onbebouwd. Opeens zijn er graafmachines aan het werk. Bij navraag blijkt dat er een parkeerplaats wordt gemaakt voor het bedrijf dat schuin tegenover u is gevestigd. Het bedrijf gaat op de oude parkeerplaats het magazijn flink uitbreiden. Wanneer u navraag doet bij de gemeente blijkt echter dat hiervoor (nog) geen omgevingsvergunning is afgegeven. Uw overbuurman handelt dus in strijd met het bestemmingsplan en u verzoekt dan ook direct de gemeente om over te gaan tot handhaving. Moet de gemeente handhavend optreden? Of mag de gemeente uw handhavingsverzoek weigeren, omdat het geen prioriteit heeft?

Beginselplicht tot handhavend optreden

De gemeente is niet volledig vrij in haar keuze om over te gaan tot handhaving. Gelet op het algemeen belang dat gediend is met de handhaving, moet de gemeente in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift handhavend optreden. De gemeente heeft namelijk een beginselplicht tot handhaving. Hierover hebben we al eens een artikel gepubliceerd.

Het bestaan van deze beginselplicht heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) in de uitspraak van 11 januari 2017 nogmaals bevestigd. Als het college al heeft aangegeven dat het niet bereid is om ten behoeve van de strijdige activiteit een omgevingsvergunning te verlenen, dan is het college verplicht om tegen die strijdigheid handhavend op te treden. Immers, er is dan geen concreet zicht op legalisatie en dus geen sprake van een uitzondering op de beginselplicht. Dat een strijdige situatie al lang bestaat, doet daaraan niets af.

Handhavingsbeleid en prioritering

Als in uw geval het college heeft aangegeven dat de activiteit van uw overbuurman vergunningsplichtig is, dan is uw overbuurman verplicht die vergunning aan te vragen. Weigert het college de vergunning, dan is het college vervolgens verplicht om handhavend op te treden jegens uw overbuurman. Tenzij uw overbuurman de werkzaamheden uit zichzelf staakt en ongedaan maakt. Dat spreekt voor zich.

Dat de activiteit van uw overbuurman eigenlijk geen prioriteit heeft, althans het college daar in beginsel op dat soort activiteiten niet actief handhaaft… doet daaraan niets af. U hebt immers een verzoek tot handhaving ingediend. In dat geval moet het college daar wat mee: de activiteit legaliseren (daarvoor een vergunning verlenen), besluiten dat er andere bijzondere redenen zijn om daartegen niet op te treden of daartegen handhavend optreden. Meer smaken zijn er niet.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis