Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

Art. 13b Opiumwet: Burgemeester sluit gehele perceel met alle daarop bevindende opstallen.

Peter de Haan 2 augustus 2018 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

U bent eigenaar van een perceel waarop naast een bedrijfsruimte met bedrijfswoning ook meerdere garageboxen zijn gevestigd. U verhuurt het gehele complex. Op een dag wordt in één van de garageboxen harddrugs aangetroffen die duidelijk zijn bedoeld voor de handel. De burgemeester sluit vervolgens op grond van artikel 13b Opiumwet het gehele perceel en alle zich daarop bevindende opstallen. Dus ook de panden waarin geen harddrugs zijn gevonden. Mag dat? Reikt de bevoegdheid van de burgemeester echt zo ver?

Samenhangend geheel

Eerder hebben wij u in een artikel geïnformeerd over de bevoegdheid van de burgemeester om in geval van overtreding van de Opiumwet over te gaan tot sluiting van een woning voor een bepaalde periode. Op grond van artikel 13b van de Opiumwet heeft de burgemeester niet alleen de bevoegdheid om een woning te sluiten maar ook de bijbehorende erven. Maar wat houdt dit nu precies in?

In haar uitspraak van 11 april 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een antwoord gegeven op deze vraag. In deze zaak waren de harddrugs aangetroffen in één van de garageboxen op een perceel. Desondanks was de burgemeester bevoegd om alle panden op dit perceel te sluiten. Het ging daarbij om de overige garageboxen, een horecaruimte én een woning. Volgens de Afdeling mocht de burgemeester het perceel en alle daarop aanwezige opstallen als een samenhangend geheel zien. En dus mocht de in één van de garageboxen aangetroffen harddrugs ook worden toegeschreven aan alle andere opstallen op het perceel. Inclusief de woning.

Omstandigheden van het geval

Of er sprake is van een samenhangend geheel hangt duidelijk af van de omstandigheden van het geval. In deze zaak maakte de volgende omstandigheden volgens de Afdeling dat daarvan sprake was:

  • het gehele perceel was eigendom van de wederpartij (de betrokkene);
  • de horecaruimte, woning en de eerste garageboxen die daarachter lagen, waren met elkaar verbonden en via de horecaruimte en woning door middel van een tussendeur bereikbaar;
  • de overige garageboxen vormden deels een bouwkundige eenheid met de horecaruimte en woning. Alle garageboxen waren gelegen op hetzelfde perceel, direct achter en naast de horecaruimte en woning;
  • het perceel was als één geheel omsloten en was voorts vanaf de openbare weg toegankelijk via één oprit;
  • op het perceel waren zowel in een andere garagebox als in de woning een hennepkwekerij aangetroffen en in een aantal andere garageboxen waren goederen aangetroffen die afkomstig waren van diefstal.

De omstandigheid dat de wederpartij geen wetenschap had van de in de garageboxen aangetroffen drugs, maakte dit niet anders. (Los van het feit dat het niet allemaal even aannemelijk werd gevonden door de Afdeling.)

Mogelijke oplossingen?

Deze uitspraak maakt duidelijk dat wanneer er sprake is van een samenhangend geheel. Is daarvan sprake dan is de burgemeester bevoegd om op grond van artikel 13b van de Opiumwet over te gaan tot sluiting. Van het gehele perceel met alle zich daarop bevindende opstallen. Ongeacht in welk van de opstallen de verboden middelen zijn gevonden. Of dit mag, hangt duidelijk af van de omstandigheden van het geval. Verhuur je dus een perceel met verschillende garageboxen of bijvoorbeeld oude cellen van een kwekerij? Dan biedt deze uitspraak aanknopingspunten om te voorkomen dat sprake is van een samenhangend geheel. Is dat mogelijk, zorg dan bijvoorbeeld voor een aparte ontsluitingen. Denk verder ook aan omheiningen en de verbindingen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis