Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Ook geen bemiddelingskosten meer bij onzelfstandige woonruimtes

Remko van den Wildenberg 13 juli 2016 2 minuten Civiel vastgoed

Bemiddelt u bij de verhuur van kamers en/of etages? Let dan op! Per 1 juli 2016 gelden de nieuwe regels voor huurbemiddeling. Ook potentiële huurders van onzelfstandige woonruimtes, zoals kamers en etages, worden nu beschermd tegen onterecht in rekening gebrachte bemiddelingskosten. Wellicht hebt u hier zelfs een brief van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over ontvangen. De ACM wijst zowel u als verhuurmakelaar als potentiële huurders op deze nieuwe regels. De nieuwe regels zijn een uitbreiding op bestaande wetgeving. Voorheen werden namelijk alleen huurders van zelfstandige woonruimtes beschermd tegen dubbel in rekening gebrachte bemiddelingskosten.

Wie betaalt uw bemiddelingskosten?

Bemiddelt u voor beide partijen? Dus voor zowel de verhuurder als de huurder? Dan mag u uw kosten alleen bij de verhuurder in rekening brengen. De huurder betaalt in dat geval dus niets. Geeft de huurder u expliciet opdracht om werkzaamheden uit te voeren, die los staan van de bemiddeling? Dan mag u die kosten wel in rekening brengen. Het gaat dan om werkzaamheden die de huurder ná het sluiten van de huurovereenkomst voor eigen rekening door u wil laten verrichten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van bepaalde voorzieningen, kluswerk of het aanvragen van een parkeervergunning.

Wat valt er onder bemiddelingskosten?

Onder bemiddelingskosten vallen alle kosten die u maakt in het kader van de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst. U moet daarbij in ieder geval denken aan de kosten voor: het zoeken naar geschikte woningen in opdracht van een potentiële huurder, het zoeken van gegadigden voor een woning in opdracht van de potentiële verhuurder, het inwinnen en geven van informatie over woningen, het bezichtigen van woningen, het onderhandelen over de huurprijs en verdere contractvoorwaarden, het opstellen en aan beide partijen verschaffen van de huurovereenkomst, het voorlichten van partijen over de betekenis van de contractvoorwaarden van de huurovereenkomst en het verschaffen van de nodige sleutels.

Niet naleven nieuwe regels

Brengt u bij een tweezijdige bemiddelingsovereenkomst toch kosten voor bemiddeling in rekening bij de huurder, dan heeft diegene een vordering op u. De huurder heeft die kosten onverschuldigd betaald en kan deze terugvorderen via de rechter. Bent u bij de Geschillencommissie Makelaardij aangesloten, dan kan de huurder zich ook tot die commissie wenden. Indien u de belangen van meerdere huurders hebt geschaad en is volgens de ACM sprake van oneerlijke handelspraktijken, dan kan de ACM bovendien handhavend optreden.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis