Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Huurrecht

Wat te doen bij een faillissement van uw huurder? Wat als de nieuwe huurder geen zekerheid stelt?

Remko van den Wildenberg 29 september 2014 3 minuten Huurrecht

Stel, u hebt als verhuurder een nieuwe huurder gevonden. U hebt een huurcontract getekend en de huurder zit al in het pand. Hij heeft alleen nog geen zekerheid gesteld. Er is afgesproken dat een waarborgsom van 3 maanden of een bankgarantie van 3 maanden door de huurder moet worden verstrekt.

Waarborg of bankgarantie

Normaal gesproken moet een waarborg of bankgarantie beschikbaar zijn op het moment van ondertekenen van de huurovereenkomst. Dat kunt u als verhuurder eisen voordat u tekent. Maar dit is theorie, wat is de praktijk? Vaak wil de huurder er meteen in of is sprake van een indeplaatsstelling en heeft de nieuwe huurder de sleutel van het pand al in zijn bezit. Uw “machtsmiddel” dat de huurder niet in het gehuurde mag of dat u de huurovereenkomst niet tekent, is er dan niet. Hebt u nog meer mogelijkheden?

Zorg ervoor dat meteen de waarborgsom wordt voldaan. Direct na intrek in het gehuurde is huurder de waarborgsom of bankgarantie verschuldigd en is deze dus opeisbaar. Stuur meteen een brief en sommeer om direct de waarborgsom te voldoen of de bankgarantie af te geven. U kunt ook bij een ROZ contract de boete en eventueel rente aanzeggen indien de huurder in gebreke blijft. Wellicht kunt u afspreken dat de huurtermijnen als borg worden gezien, maar dan ontstaat er meteen een huurachterstand.

Uitblijven waarborg of bankgarantie

Informeer goed naar de reden van het uitblijven van de waarborg of bankgarantie. Wil de bank geen bankgarantie verstrekken? Dat is geen goed teken. Een bankgarantie drukt op de liquiditeitspositie van de huurder. Als de bank onvoldoende liquiditeit in het bedrijf vindt, wordt er geen bankgarantie verstrekt. Dat geeft wel wat aan. Kan de huurder in de toekomst dan wel altijd op tijd aan zijn betalingsverplichtingen voldoen?

Is de reden gelegen in een vertraging of een oorzaak van administratieve aard? Dan kan het zijn dat u twee weken moet wachten, maar langer niet! Dan moet u proberen dat u zo snel mogelijk de borg ontvangt. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Bovendien is de waarborg of bankgarantie nu juist bedoeld om een buffer te hebben voor het geval de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.

Weet dat u recht heeft op rente en incassokosten en bij een ROZ contract op een boete. In deze boete ook zodat de huurder weet dat het menens is. Helaas is het enkel niet voldoen van een waarborgsom of bankgarantie niet voldoende om de huurovereenkomst te beëindigen. Dan moet er meer aan de hand zijn. U kunt wel de rechter vragen tot veroordeling tot betaling. Maar daarvoor wegen de opbrengsten vaak niet op tegen de kosten.

Let op

Ook de eerste maand huur (indien van toepassing) moet vaak voor de eerste van de maand worden voldaan. Dus de eerste maand huur moet ook al voor het afgeven van de sleutel worden getekend. Als de huurder ook de eerste huur niet op tijd betaalt, ga dan meteen een gesprek aan met de huurder. Zijn het opstartproblemen of heeft hij te lichtvaardig gedacht en is de exploitatie helemaal niet rendabel? In dit laatste geval kijk je of er wellicht een andere huurder kan worden gevonden.

Zoals u merkt, is het lastig om na het afgeven van de sleutel een bankgarantie of waarborgsom af te dwingen. Laat u niet in de hoek zetten en zorg dat er voor het tekenen van de huurovereenkomst of voor het afgeven van de sleutel op zijn minst de waarborg of bankgarantie binnen is. Kom meteen in actie wanneer de betaling uitblijft. In een eventuele boete en ga in gesprek met de huurder over de reden van het niet voldoen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis