Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

Muziekevenement in uw achtertuin? Overleg eerst met uw buren.

Peter de Haan 17 december 2015 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

Stel u hebt vorig jaar een muziekevenement op uw perceel georganiseerd dat nogal succesvol bleek. Daarom zijn direct de plannen gesmeed om dit evenement jaarlijks terug te laten komen. Iedereen leek daar erg over te spreken. Althans…. De voorbereidingen zijn in volle gang en over twee weken vindt de opbouw, het evenement zelf en de afbouw plaats. Nu lijken de buren echter niet meer zo meegaand. Ze hebben namelijk de gemeente om handhavend optreden gevraagd. Hoewel u dit natuurlijk vervelend vindt, maakt u zich geen enkele zorgen.

U hebt het een en ander namelijk laten uitzoeken en gelukkig past uw evenement binnen het geldende bestemmingsplan. De bestemming lijkt daarvoor namelijk voldoende ruimte te bieden. Maakt u zich terecht weinig zorgen? Of loopt u toch het risico dat uw evenement niet door kan gaan? U hebt namelijk geen vergunning gevraagd, omdat u meende dat u die niet nodig had. En nu nog een vergunning aanvragen, dat heeft geen zin meer. Hoe zit het nu?

Overeenstemming of toch niet?

Op grond van het bestemmingsplan heeft uw perceel de bestemming “Recreatiegebied”. Volgens de planvoorschriften is uw perceel dus aangewezen voor: a.) recreatiegebied, zoals stranden en ligweiden; b.) ondersteunende horeca; c.) fiets- en voetpaden; etc. Het is voor u duidelijk dat de definitie ‘recreatie’ ruim uitgelegd moet worden. In de planvoorschriften ontbreekt een algemene definitie en er wordt ook geen onderscheid tussen lichte en zware vormen van recreatie gemaakt. Bovendien zijn de genoemde voorbeelden stranden en ligweiden niet limitatief opgesomd.

De buren geven echter aan dat uw muziekevenement niet binnen die bestemming past. Het is daarvoor veel te grootschalig. Dit volgt volgens hen uit de toelichting bij het bestemmingsplan. Daarin worden namelijk meer vormen van recreatie genoemd: trimbanen, fietsbanen en andere vormen van licht recreatief gebruik zijn ter plaatse toegestaan. Licht recreatief gebruik dus en daar valt uw muziekevenement vanwege zijn impact op de omgeving niet onder.

Hoe zit het nu? U weet namelijk dat de toelichting eigenlijk nauwelijks juridische betekening heeft en dat dit alleen anders is als de plankaart en de voorschriften onduidelijk zijn. Daarvan is echter helemaal geen sprake. Die zijn volgens u meer dan duidelijk.

Hoe zit het juridisch?

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: de plankaart, de voorschriften en een toelichting. De plankaart en de voorschriften hebben juridische betekenis. Die zijn dus bindend. Dat geldt niet voor de toelichting. Die heeft dus eigenlijk geen betekenis. Dat wordt anders wanneer de plankaart en de voorschriften onvoldoende duidelijk zijn. Dan heeft de toelichting wel betekenis. De toelichting heeft dan een uitlegfunctie: wat was de bedoeling van de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan?

Toch is het niet altijd even duidelijk. De Afdeling heeft namelijk op 1 juli 2015 het volgende hierover in een uitspraak gezegd: Als de raad op gronden met (bijvoorbeeld) de bestemming “Recreatiegebied” grootschalige evenementen wil toestaan, dan moet de raad dit in het planvoorschrift opnemen. De Afdeling zegt dat vanwege de impact die een dergelijk evenement op de omgeving heeft. Dat betekent dat de toelichting in bepaalde gevallen voor de interpretatie van (onduidelijke) planvoorschriften wel degelijk van belang kan zijn.

En nu?

Met deze uitspraak in het achterhoofd loopt u een behoorlijk risico. Wij raden u dan ook aan om in overleg met de gemeente én uw buren te treden. Wellicht dat in dat overleg toch een oplossing mogelijk blijkt. Verder is het raadzaam om toch direct een omgevingsvergunning aan te vragen. Die hebt u waarschijnlijk toch nodig.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis