Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Meer rendement uit een woning door splitsing?

Remko van den Wildenberg 12 april 2017 2 minuten Civiel vastgoed

U wilt een grote bovenwoning kopen om deze vervolgens te splitsen in meerdere appartementen, die u vervolgens gaat verkopen of verhuren. Dit om met die woning meer rendement te genereren. Dat klinkt aantrekkelijk, maar mag dat zomaar? En waar moet u allemaal rekening mee houden?

Vormen van splitsing

Er is sprake van splitsen als de woning wordt verbouwd tot zelfstandige appartementen die vervolgens afzonderlijk worden verhuurd of verkocht. Dit is dus niet hetzelfde als het omzetten van de woning voor kamerverhuur. U kunt de woning alleen bouwkundig splitsen of zowel bouwkundig als kadastraal splitsen. Alleen in het laatste geval (dus inclusief het kadastraal splitsen) kunt u de verschillende appartementen gaan verkopen. In geval van bouwkundig splitsen mag u de appartementen enkel mensen verhuren.

Eisen voor woonruimte

Om de zelfstandige appartementen afzonderlijk te verhuren of verkopen, moet u ervoor zorgen dat deze veilig en leefbaar zijn. Hiervoor zijn een aantal verbouwingen wettelijk verplicht (Bouwbesluit 2012), denk aan:

  • geluidwerende maatregelen;
  • vluchtvoorzieningen;
  • brand- en rookmelders;
  • keuken, wasruimte en een toilet;
  • eigen toegang tot het appartement.

Hoe luxe u vervolgens alles uitvoert, dat mag u natuurlijk zelf weten.

Benodigde vergunningen/toestemmingen

Voor het verbouwen van de woning hebt u in ieder geval een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ nodig. Daarnaast hebt u vaak een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit ‘planologisch strijdig gebruik’. In de meeste gevallen is de splitsing namelijk in strijd met het bestemmingsplan. Is dit het geval?

Naast de omgevingsvergunning moet u ook een splitsingsvergunning bij uw gemeente aanvragen. Dat geldt ook als u wilt overgaan tot kamerverhuur. Hoe? Dat verschilt per gemeente. Let op. Een splitsingsvergunning wordt vaak pas verstrekt als het gebouw bij het splitsen aan de voorgeschreven kwaliteitseisen voldoet.

Hebt u de woning gekocht met financiering door de bank en rust op de woning een hypotheekrecht? Dan moet u zeer waarschijnlijk ook toestemming aan de hypotheekgever vragen voordat u over kunt gaan tot splitsing. Maakt de woning al onderdeel uit van een appartementencomplex, dan hebt u de toestemming van de vereniging van eigenaars nodig.

Kadastraal splitsen voor verkoop

Wilt u de woning splitsen in appartementsrechten, zodat u de verschillende appartementen kunt verkopen, dan moet u de woning ook kadastraal splitsen. Daarvoor moet een notariële akte van splitsing worden opgesteld waarin de appartementsrechten worden gespecificeerd. De akte moet vervolgens worden ingeschreven in de openbare registers (artikel 5:109 BW).

Kortom

Wilt u de woning gaan splitsen, dan moet er vooraf veel geregeld worden met behoorlijk wat kosten. Desondanks is het vaak geen reden om het niet te doen… het rendement na splitsing lonkt namelijk enorm.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis