Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Voldoende waarborgen voor medepacht of overname pacht?

Remko van den Wildenberg 20 februari 2017 2 minuten Civiel vastgoed

U bent opgegroeid op een groot melkveebedrijf. Toen u nog naar school ging, stond u elke morgen vroeg op om uw vader te helpen met het melken van de koeien. Inmiddels is uw vader al op leeftijd. Wanneer uw vader stopt met werken, neemt u het familiebedrijf over. Tot die tijd runt u samen het bedrijf, zodat u voldoende ervaring opdoet voordat het zover is. Uw vader pacht de boerderij, de bijbehorende stallen en grond en met het oog op uw toekomst hebt u de verpachter gevraagd om medepachter te mogen worden.  De verpachter is het hiermee oneens. Hij vindt het namelijk te vroeg. Mag dit zomaar?

Overname pachtovereenkomst of medepacht

Vaak is het wenselijk dat een derde een lopende pachtovereenkomst van een pachter overneemt of naast de pachter (als medepachter) partij wordt bij de pachtovereenkomst. Bijvoorbeeld in uw situatie wanneer in de toekomst een agrarisch bedrijf wordt overgenomen. De pachter kan de verpachter vragen om in te stemmen met de overname van de pachtovereenkomst. Gaat de verpachter hier niet mee akkoord, dan kan de pachter zich daarvoor tot de rechter wenden. Let op. Dit geldt alleen met betrekking tot de echtgenoot of geregistreerd partner, bloed- en aanverwanten in rechte lijn en pleegkinderen. Andere partijen kunnen de pachtovereenkomst niet overnemen. Hetzelfde geldt voor medepacht.

Voldoende waarborgen

Om een pachtovereenkomst te mogen overnemen of om medepachter te mogen worden, moet u voldoende waarborgen bieden voor een behoorlijke bedrijfsvoering. Maar wanneer biedt u volgens de rechter die voldoende waarborgen? Uit de rechtspraak volgt dat alle omstandigheden van het geval in die beoordeling meegenomen kunnen worden. Daarbij moet u in ieder geval denken aan zaken als de ervaring (bij voorkeur fulltime) die u binnen het bedrijf hebt opgedaan, de gezondheid van het bestaande bedrijf en de begeleiding van de huidige pachters, maar ook eventuele samenwerkingsverbanden met andere agrarische bedrijven, uw opleidingsniveau en de door u gevolgde opleiding kunnen meewegen. Wilt u een pachtovereenkomst overnemen of als medepachter in die overeenkomst opgenomen worden? Vergeet dan niet alle omstandigheden van het geval te benoemen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis