Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Huurrecht

Makelaar aansprakelijk stellen voor schade?

Remko van den Wildenberg 17 oktober 2019 3 minuten Huurrecht

Kunt u uw makelaar aansprakelijk stellen voor schade die uw huurder veroorzaakt? Bijvoorbeeld, omdat die huurder in uw pand een hennepplantage exploiteert en bovendien de huur al maanden niet meer betaald? U wilt de makelaar hiervoor aansprakelijk stellen, omdat hij deze – kennelijk onbetrouwbare – huurder heeft aangedragen. Dit terwijl u die makelaar juíst had ingeschakeld om een betrouwbare huurder. Kunt u hem aansprakelijk houden voor de schade? En zo ja, wanneer kan dat? In ons artikel lichten we dat graag nader toe.

Zorgplicht makelaar

Een (verhuur)makelaar moet er alles aan doen om een geschikte huurder te vinden. Dat hoort bij zijn verplichting om zich te gedragen als een redelijk handelend en bekwaam dienstverlener. Concreet betekent dit, dat de makelaar een gedegen onderzoek moet doen naar de huurder. Dat betekent volgens de rechter niet, dat er meteen een uitgebreide risicoanalyse moet worden uitgevoerd. Wat de makelaar echter wél moet doen, is zichzelf inzicht verschaffen in de achtergrond en de beweegredenen van de potentiële huurder.

Makelaar moet dus voldoende onderzoek doen

Voordat er een huurovereenkomst wordt gesloten, moet de makelaar dus onderzoek doen naar de persoon van de huurder. Daarbij moet in ieder geval de identiteit en de financiële situatie van de huurder worden onderzocht. Van de makelaar mag daarom worden verwacht dat hij ten minste de volgende gegevens opvraagt én controleert:

  • het identiteitsbewijs;
  • een uittreksel uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) (en evt. een uittreksel uit het Handelsregister);
  • een werkgeversverklaring, recente loonstrookjes en een recent bankafschrift waarop loon is gestort;
  • een verhuurdersverklaring (voor het geval de huurder eerder een huurovereenkomst heeft gehad).

Wanneer is de makelaar aansprakelijk?

U kunt de makelaar aansprakelijk houden voor (een deel van) uw schade, als deze schade   niet was ontstaan bij (een beter) onderzoek naar de huurder. U moet daarom bewijzen dat de makelaar de achtergrond en de motieven van de betreffende huurder onvoldoende heeft onderzocht. Ga daarom na of:

  • de makelaar in ieder geval de hiervoor genoemde informatie heeft verzameld, en, zo ja;
  • de informatie ook klopt. Dus: is het paspoort gecontroleerd? Komen de handtekeningen overeen? Is de huurder daadwerkelijk werkzaam voor de betreffende werkgever? En is het inkomen van de huurder voldoende geverifieerd?

Makelaar aansprakelijk stellen?

Had uw makelaar beter onderzoek moeten doen naar de geschiktheid van de huurder? Dan kunt u de makelaar aansprakelijk stellen. Stuur de makelaar in dat geval eerst een brief of e-mail waarin u gemotiveerd aangeeft waarom en waarvoor hij aansprakelijk is. Afhankelijk van de reactie van de makelaar, kunt u vervolgens overwegen om naar de rechter te stappen. Natuurlijk kunt u voor advies of juridische bijstand altijd contact opnemen met ons.  

Tips bij huurachterstand

Is er een huurachterstand ontstaan? In ons artikel over een failliete huurder leest u wat u (nog meer) kunt doen als uw huurder niet betaalt. Ook gingen wij in een ander artikel in op de vraag of u in geval van een huurachterstand de sloten mag vervangen

Tips bij de exploitatie van een hennepplantage in uw pand

Heeft uw huurder een hennepplantage in uw pand geëxploiteerd? Lees dan hoe je de sluiting van jouw pand kunt voorkomen.

Tags: , , , ,

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis