Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Huurrecht

Loden leidingen leveren nog sneller een gebrek op. Opletten dus.

Remko van den Wildenberg 7 april 2021 3 minuten Huurrecht

Verhuurt u een woning die loden waterleidingen heeft? Of staat u een klant die zulke panden verhuurt, bij? Dan is het opletten geblazen vanwege de mogelijke loodconcentratie in het drinkwater. Sinds de uitspraak van 2 maart 2021 leveren loden leidingen nog sneller een gebrek op. In die uitspraak heeft de kantonrechter van Rechtbank Amsterdam namelijk bepaald dat een loodgehalte van meer dan 5 microgram per liter drinkwater een gebrek oplevert. Omdat in die zaak sprake was van een hoger loodgehalte (namelijk 9,3 microgram per liter) heeft de kantonrechter de huur tijdelijk met 40 % verlaagd. Verhuurt u dus woningen met loden waterleidingen en/of staat u klanten bij die zulke woningen verhuren? In dat geval moet u wellicht echt actie (laten) ondernemen. Een loodconcentratie in het drinkwater als gevolg van die loden leidingen levert nu namelijk nog sneller een gebrek op.

Hoe zit het nu? In dit artikel leggen we het u uit.

Een te hoge loodconcentratie levert een gebrek op.

Tot 1960 werden woningen nog steeds regelmatig voorzien van loden waterleidingen. Inmiddels staat echter voldoende vast dat die waterleidingen tot loodinname leiden en dat die inname gezondheidsrisico’s met zich brengt. Is sprake van een te hoge loodconcentratie? Dan levert de verhuurde zaak niet het genot dat een huurder bij het aangaan van een huurovereenkomst mag verwachten. Kortom, die loden waterleidingen leveren een gebrek op als bedoeld in artikel 7:204 BW. De verhuurder is dus in beginsel verplicht om dit gebrek op eerste verzoek van de huurder op te lossen. Doet hij dat niet? Dan heeft de huurder recht op huurprijsvermindering en wel vanaf de eerste maand na de melding van dit gebrek.

Let op. Tot voor kort ging het hierbij altijd om een concentratie van 10 microgram per liter water of meer. In 2017 heeft de Huurcommissie namelijk de regelgeving uit het Drinkwaterbesluit overgenomen in haar gebrekenboek. Daarmee staat vast, dat loden leidingen een gebrek opleveren als die een loodconcentratie van meer dan 10 microgram per liter drinkwater veroorzaken. Het gaat dan overigens om een ernstig gebrek uit Categorie C (categorie C, onderdeel Qd3). En dus kan de huur tot 40 % van de geldende huurprijs worden verlaagd, aldus de Huurcommissie. 

Loodconcentraties van minder dan 10 microgram per liter!

Over een loodconcentratie van meer dan 10 microgram per liter water hebben huurders al een aantal keren met succes een procedure gevoerd. Zowel bij de kantonrechter als bij de Huurcommissie.

De conclusie, dat bij een loodconcentratie van 10 microgram per liter drinkwater sprake is van een gebrek, lijkt echter achterhaald. Althans, hij lijkt wat te beperkt qua reikwijdte. Al een tijdje wordt namelijk aangenomen dat ook een lagere loodconcentratie gezondheidsrisico’s met zich brengt.

De vraag was dus: Levert ook een lagere loodconcentratie een gebrek op? De kantonrechter is in de uitspraak van 2 maart 2021 hierover erg duidelijk: De Gezondheidsraad heeft aanbevolen om de drinkwaternorm te verlagen van 10 naar 5 microgram per liter drinkwater. Dus kan ik niet anders dan concluderen, dat ook een concentratie van tussen de 5 en 10 microgram per liter drinkwater een gebrek oplevert.  Immers “een huurder mag verwachten dat hij op elk moment van de dag over een glas kraanwater kan beschikken zonder dat hij wordt blootgesteld aan een risico op gezondheidsschade als gevolg van loodverontreiniging.” Ook bij een loodgehalte van (in dit geval) 9,3 microgram per liter drinkwater is dus sprake van een gebrek. Als gevolg daarvan heeft de kantonrechter de huur in deze zaak verlaagd met 40 %.

Deze uitspraak heeft dus tot gevolg dat eigenaren van woningen met loden leidingen nog sneller actie moeten ondernemen als zij die woningen verhuren. Immers, loden leidingen leveren als gevolg van deze uitspraak sneller een gebrek op.

Tags: , , , , ,

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis