Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

Kopje koffie tijdens het shoppen?

Peter de Haan 18 april 2017 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

Wat u moet weten over ondersteunende horeca.

‘Kopje koffie mevrouw?’ U bent eigenaar van een dameskledingwinkel. Om de klantbeleving te verhogen wilt u een koffiezetapparaat aanschaffen om uw klanten een kopje koffie met iets lekkers te verkopen. Ook wilt u een terras voor uw winkel om meer aanloop te creëren. Maar mag u dit zomaar doen? Welke regels gelden hiervoor en wat zijn de risico’s?

Wetten en regels voor ondersteunende horeca

Of u een kopje koffie met iets lekkers mag verkopen in uw winkel is onder andere afhankelijk van de (beleids)regels in uw gemeente. Het structureel verkopen van een kopje koffie valt namelijk onder de bestemming horeca. Hiervoor moet u dus minstens een (ondersteunende) horecabestemming hebben. Daarnaast moet u aan de Algemene Plaatselijke Verordening voldoen. Gaat u ook een biertje en een wijntje schenken? Dan moet u daarnaast ook aan de Drank- en Horecawet voldoen.

Veel gemeenten hebben beleidsregels vastgelegd met betrekking tot ondersteunde horeca. Daarvan is sprake als de horeca-activiteit de hoofdactiviteit ondersteunt. In uw geval: u hebt een kledingzaak waarin u kleding verkoopt. Om de  beleving van uw klanten te vergroten, serveert u een drankje met wat lekkers. In dit geval ondersteunt de horeca-activiteit uw hoofdactiviteit. Van ondersteunende horeca is overigens ook sprake als uw kapper een biertje serveert of wanneer uw bij uw bakker ter plaatse een belegd broodje kunt nuttigen.

Stap 1. Bestemmingsplan

Staat het bestemmingsplan ondersteunende horeca niet toe, dan mag u geen kopje koffie in uw winkel aanbieden. Daarvoor hebt u de medewerking van uw gemeente nodig. Mogelijk biedt het bestemmingsplan zelf voldoende mogelijkheden om die medewerking te vragen. Bevat het bestemmingsplan die mogelijkheden niet, dan moet u de gemeente vragen om van het bestemmingsplan af te wijken. Of u kiest ervoor om die koffie niet te schenken en alles bij het oude te laten. U kunt zich namelijk niet op het standpunt stellen dat de ondersteunende horeca incidenteel is, want u wil structureel dat kopje koffie schenken.

We noemen een voorbeeld: serveert een bakker belegde broodjes en drankjes die ter plaatse genuttigd kunnen worden, dan is dat een structurele ondersteunende horeca-activiteit. Dat er niet veel broodjes en drankjes worden verkocht, maakt niet uit. Het gaat erom dat deze horeca-activiteit structureel wordt aangeboden en deel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering (zie bv de uitspraak van 25 maart 2015 van de Rechtbank Overijssel.

Stap 2. Overige vergunningen

Past ondersteunende horeca wel binnen het bestemmingsplan, dan bent u er nog niet. Mogelijk moet u op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een exploitatievergunning aanvragen. Wilt u een terras voor de deur van uw winkel maken, dan hebt u bovendien een terrasvergunning en misschien zelfs een omgevingsvergunning nodig.  Gaat u ten slotte ook alcohol schenken, dan hebt u bovendien een drank- en horecawetvergunning met alle overig benodigde papieren nodig.

Kortom: eerst denken dan doen…

‘Kopje koffie mevrouw?’ is duidelijk makkelijker gezegd dan gedaan. Zodra u ondersteunende horeca-activiteiten gaat exploiteren in uw kledingwinkel moet u ervoor zorgen dat u in het bezit bent van de juiste vergunningen. Beschikt u hier niet over? Dan kan de gemeente het kopje koffie verbieden en u een last onder dwangsom opleggen. En bovenstaand voorbeeld uit de praktijk maakt duidelijk, dat de gemeente handhavend moet optreden als de activiteit niet met een vergunning gelegaliseerd kan worden.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis