Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Hoe sluit je een perfecte koopovereenkomst?

Remko van den Wildenberg 20 november 2013 2 minuten Civiel vastgoed

Wat is dat eigenlijk? Een perfecte koopovereenkomst?

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een aanbod wordt aanvaard. Het gaat om aanbod en aanvaarding van dat specifieke aanbod. Bij de verkoop van een pand, moet de eigenaar dus de wil hebben om zijn eigendom te verkopen en hij moet deze wil ook kenbaar maken. Dat kan door de wil tot verkoop uit te spreken. Het kan ook blijken uit de gedragingen van de eigenaar. Vervolgens moet het aanbod worden aanvaard. Zonder aanvaarding komt namelijk geen overeenkomst tot stand. Net als het doen van een aanbod, kan aanvaarding ook blijken uit gedragingen.

Van groot belang bij het sluiten van een overeenkomst is wel dat partijen het eens zijn geworden over de essentiële onderdelen van de overeenkomst. Denk bij de verkoop van een pand aan de verkoopprijs, de levertijd en andere bijzondere voorwaarden. Dit is minder vanzelfsprekend als dat het lijkt.

Met name bij overeenkomsten die mondeling worden gesloten, blijkt vaak dat partijen toch niet op één lijn zitten voor wat betreft de inhoud van de overeenkomst. Daar kwam een Amsterdamse ondernemer onlangs ook achter. Deze ondernemer meende tijdens een diner een pand te hebben gekocht. De voorzieningenrechter ging daarin echter niet mee. Niet aannemelijk was namelijk geworden dat partijen overeenstemming hadden bereikt over zaken als de verkoopprijs en de datum waarop het pand zou worden geleverd. Dat er handen waren geschud en dat er was geproost op de koop, deed daaraan niets af. Let dus op. Herhaal bij het sluiten van een mondelinge overeenkomst de zaken waarover overeenstemming is bereikt. Wat de verkoopprijs is en wanneer het pand geleverd wordt. Zorg ook voor getuigen.

Maakt het nog verschil of de koper een consument is?

Jazeker. Consument-kopers genieten bijzondere bescherming bij onder meer verkopen op afstand en bij de koop van woningen. Bij verkopen op afstand moet worden gedacht aan koopovereenkomsten die worden gesloten via internet, telefoon, fax en post. Bij zulke verkopen hebben consument-kopers gedurende zeven werkdagen na ontvangst van het gekochte product bedenktijd. Gedurende deze termijn kunnen zij zonder opgaaf van reden de koopovereenkomst ontbinden.

In geval van de koopovereenkomst waarbij een consument-koper een woning koopt gaat de bescherming nog verder. Een dergelijke overeenkomst kan alleen schriftelijk worden aangegaan. Mondelinge afspraken zijn in principe niet af te dwingen! Bovendien heeft de consument-koper bedenktijd. Gedurende drie dagen nadat de consument-koper de schriftelijke overeenkomst heeft ontvangen, heeft hij het recht om van de koop af te zien. Op die manier krijgt de consument-koper de mogelijkheid om een overeenkomst aan een deskundige voor te leggen èn om een overhaaste koopbeslissing te herstellen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis