Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Hoe kan ik mijn vordering zeker stellen met beslag? Deel 1. Wat kost dat?

Remko van den Wildenberg 24 oktober 2013 4 minuten Civiel vastgoed

U hebt een vordering op een schuldenaar, maar de schuldenaar weigert te betalen. U vreest dat u een procedure moet opstarten. Maar wat zal de uitkomst zijn en kan de schuldenaar na afloop van de procedure wel uw vordering betalen? U kunt beslag leggen op de bezittingen van uw schuldenaar. Maar hoe doet u dit eigenlijk? Waar moet u op letten? En wat kost dat dan?

Doel

Het leggen van beslag heeft twee doelen: 1.) Het zeker stellen van verhaalsmogelijkheden. Dat gebeurt vooruitlopend op een procedure waarin de vordering waarvoor beslag wordt gelegd, wordt gevorderd. 2.) Naast beslag leggen om uw vordering zeker te stellen, heeft beslag een grote afschrikkende werking. Een schuldenaar heeft erg veel last van het beslag. Hierdoor komt het vaak voor dat hij dan liever (een deel van) de vordering betaalt of daarvoor zekerheid stelt. Zekerheid stellen kan een schuldenaar door bijvoorbeeld een bankgarantie af te geven of door een pandrecht op een vordering te geven. Let op! U bent verplicht het beslag op te heffen zodra de schuldenaar (of iemand anders voor hem) voldoende zekerheid stelt voor uw vordering.

Zorgvuldig

Uw beslaglegging kan verstrekkende gevolgen hebben voor de schuldenaar. Leg dus nooit zomaar beslag. U moet u zich er van te voren van vergewissen dat u daadwerkelijk een vordering hebt en dat de schuldenaar geen relevante verweren kan aanvoeren. Als namelijk achteraf komt vast te staan dat u voor een te groot deel van de vordering beslag hebt gelegd (omdat de rechter de vordering in de op het beslag volgende procedure niet zo hoog heeft vastgesteld) of dat u onterecht beslag hebt gelegd, dan wordt het beslag betiteld als onrechtmatig. De schuldenaar kan u dan aanspreken om de schade die hij door het beslag lijdt (heeft geleden), te vergoeden.

U moet de volgende stappen doorlopen:

  1. Uw vordering moet opeisbaar zijn. Dit betekent dat de betalingstermijn moet zijn verstreken zonder dat de schuldenaar heeft betaald. U moet uw vordering kunnen onderbouwen.
  2. Kies welk beslag u wilt leggen en wat de gevolgen zijn. Laat u informeren over de kosten.
  3. Laat door een advocaat een verzoek bij de rechtbank indienen. Motiveer waarom en waarop u beslag wilt leggen.
  4. Bij sommige beslagen zal de rechter de schuldenaar eerst horen. Dan is wel het verrassingseffect weg.
  5. U ontvangt een verlof van de rechtbank. Dit verlof moet u naar de deurwaarder sturen.
  6. De deurwaarder legt vervolgens het beslag.
  7. De deurwaarder informeert de schuldenaar over het beslag.
  8. U moet binnen 14 dagen na beslaglegging een procedure opstarten. Uw advocaat geeft de deurwaarder de opdracht om de dagvaarding te betekenen.
  9. Daarna zorgt de advocaat ervoor dat de procedure bij de rechtbank wordt opgestart.
  10. De schuldenaar kan verweer voeren. Dit gebeurt in de meeste gevallen schriftelijk.
  11. Vaak zal er een zitting volgen waarin de rechter vragen kan stellen.
  12. Vervolgens zal de rechtbank vonnis wijzen.
  13. Als uw vordering wordt toegewezen (en er geen hoger beroep wordt ingesteld), kunt u alles waarop beslag is gelegd, verkopen of het geld laten uitbetalen. De schuldenaar moet ook (een deel van) de proces- en beslagkosten voldoen.

Kosten

Voor het leggen van beslag hebt u toestemming nodig van de rechtbank. U moet daarom griffierecht betalen. Het griffierecht bedraagt op dit moment per verzoek € 274,00 (voor personen) of € 589,00 (voor bedrijven).

Om een verzoek tot beslaglegging in te dienen, hebt u een advocaat nodig voor het indienen en toelichten van uw vordering en een deurwaarder voor de uitvoering van het verlof. De kosten van de advocaat dient u ook te betalen. Het hangt er vanaf hoeveel tijd wij nodig hebben. Ons uurtarief bedraagt € 185,00 per uur excl. 5 % kantoorkosten en 21 % BTW.

Daarnaast moet u de kosten betalen voor de deurwaarder, die daadwerkelijk het beslag legt. De kosten van de deurwaarder bedragen ongeveer € 100,00 tot € 200,00 euro per beslag. Dan komen er nog kosten bij voor betekening aan de schuldenaar (ongeveer € 80,00). Bij sommige beslagen zijn de kosten van de deurwaarder iets hoger, omdat er nog een overbetekening (een extra betekening) vereist is.

U hebt de mogelijkheid om deze kosten te verhalen op de schuldenaar. In de op de beslaglegging te volgen procedure kunt u de beslagkosten terugvorderen. Als uw vordering wordt toegewezen, zal de rechtbank de schuldenaar niet alleen veroordelen om de proceskosten in de procedure maar ook de kosten voor beslaglegging te betalen. Dit komt dan bovenop de oorspronkelijk vordering en de rente en/of buitengerechtelijke incassokosten. Let op! U krijgt nooit de volledige factuur van uw advocaat vergoed. Er gelden standaard bedragen voor vergoeding van advocaatkosten. Dit dekt nooit de daadwerkelijk gemaakte kosten. Hierdoor blijft altijd een deel van de advocaatkosten voor eigen rekening.

Let op! Het kan zijn dat de schuldenaar geen verhaal biedt en dus geen vermogensbestanddelen heeft waarop beslag kan worden gelegd. In dat geval hebt u niets aan een beslag. Van een kale kip kan men immers niet plukken. Als de kans erg groot is dat de schuldenaar geen verhaal gaat bieden, kunt u zich dus beter de kosten besparen.

Conclusie

Laat u goed voorlichten of beslag in uw geval zinvol is en leg niet lichtzinnig beslag. Houd er rekening mee dat er een procedure volgt op beslag. Denk er ook aan dat beslag leggen niet goedkoop is en dat u niet alle kosten op de schuldenaar kunt verhalen. Bovendien moet u rekening houden met het gezegde: Van een kale kip kan men niet plukken.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis