Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Help, ik heb kraken toegestaan. Denk ik.

Remko van den Wildenberg 25 januari 2016 3 minuten Civiel vastgoed

Ze komen steeds vaker voor: eigenaren van leegstaand vastgoed. Ook krakers komen nog steeds vaak voor. Dit terwijl kraken al sinds 1 oktober 2010 strafbaar is. Wat nu als u zo’n eigenaar bent en u in uw pand krakers aantreft? Misschien hebt u uw pand op dat moment niet nodig en vindt u het eigenlijk prima dat ze in uw pand verblijven. Toch is het erg belangrijk dat u ze niet per ongeluk toestaat om in uw pand te verblijven. Doet u dat wel (al dan niet per ongeluk), dan verandert het verblijf van de krakers: van zonder uw toestemming en dus strafbaar naar met uw toestemming en dus rechtmatig. De krakers hebben dan dus opeens het recht om in uw pand te blijven. Wat nu als u die toestemming waarschijnlijk hebt gegeven? Blijft die toestemming u voor altijd achtervolgen, of zijn er toch mogelijkheden om die krakers uit uw pand te krijgen? Lees meer.

De wet uitgelegd

In artikel 138a van het wetboek van strafrecht is sinds 2010 geregeld dat kraken strafbaar is. Het gaat dan om het wederrechtelijk binnendringen, maar ook om het wederrechtelijk verblijven. Het gaat er dus om dat de krakers uw pand zonder uw toestemming zijn binnengedrongen of er zonder uw toestemming verblijven. Is daarvan sprake, dan is er sprake van kraken. Strafbaar handelen dus.

Voor 2010 had u als pandeigenaar alleen de mogelijkheid om via een civielrechtelijke procedure die krakers uit uw pand te krijgen. Sinds de strafbaarstelling kan dat dus ook door middel van een strafrechtelijk procedure. Een procedure die door de politie en dus niet door uzelf wordt gevoerd. Hoe die procedure verloopt hebben we al eens beschreven in een ander artikel beschreven. U kunt dat hier nalezen.

Maar ik heb het toegestaan!

Strafrechtelijk optreden is natuurlijk alleen aan de orde als er sprake is van een strafbaar feit. Daarvan is geen sprake als u op een of andere manier toestemming hebt verleend. Die toestemming hoeft dus niet op papier te worden vastgelegd. Mondeling is voldoende. Een contract kan namelijk ook mondeling gesloten worden. En dat geldt dus ook voor een overeenkomst tot gebruik. Hebt u de krakers toestemming gegeven om (voorlopig) in uw pand te blijven, dan heeft het doen van aangifte dat uw pand gekraakt is geen zin. Er is dan immers geen sprake van kraken. Er is slechts sprake van gebruik, dat u op dat moment dan niet meer uitkomt. Gebruik waarvan u bij nader inzien toch meer last hebt, dan u vooraf had gedacht.

Geen nood

we gaven het hiervoor al aan: niet alleen het wederrechtelijk binnendringen is strafbaar. Dat geldt ook voor het wederrechtelijk verblijven. Tot voor kort was de reikwijdte van die bepaling nog niet zo duidelijk. De Hoge Raad heeft daar op 2 oktober 2015 een einde aan gemaakt: zowel het binnendringen als het verblijven zijn strafbaar gesteld. Nog belangrijker… Ze zijn beide onafhankelijk van elkaar strafbaar door de wetgever strafbaar gesteld. Voor kraken is dus niet vereist dat de krakers uw pand zonder uw toestemming zijn binnengedrongen. Kraken kan ook later ontstaan. Als de gebruikers van uw pand weigeren om het pand te verlaten als de overeenkomst van gebruik is beëindigd.

Eens gegeven is dus niet voor altijd gegeven

De Hoge Raad heeft het duidelijk gemaakt: of de kraker met of zonder uw toestemming uw pand in gebruik heeft genomen en daar met of zonder uw toestemming sindsdien verblijft, dat maakt niet uit. Althans, het is niet allesbepalend voor het vervolgtraject. Het gaat erom, dat de rechtmatigheid van dat gebruik beëindigd kan worden. Met alle gevolgen van dien.

Hebt u dus krakers in uw pand toestemming gegeven om daar voorlopig te verblijven, dan kunt u die toestemming weer intrekken. Doet u dat op de juiste manier en vraagt u hen op de juiste manier om uw pand te verlaten, dan is er (weer) sprake van gebruik zonder toestemming. In dat geval kunt u gewoon aangifte van kraken doen. Dat heeft voordelen, omdat dan de politie bevoegd is om daar tegen op te treden. Als de politie van die bevoegdheid gebruik wil maken, dan hoeft u geen civielrechtelijke procedure op te starten om uw pand te laten ontruimen. En eerlijk is eerlijk… Dat scheelt in de kosten.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis