Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

Gemeente gedoogt illegale bouw (niet): wat kunt u doen?

Peter de Haan 13 januari 2020 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

Heeft het college van b&w besloten tot het gedogen van illegale bouw, maar bent u het hier niet mee eens? Of is juist uw verzoek om een (mogelijk) illegaal bouwwerk te gedogen geweigerd en wilt u juist zekerheid over de status daarvan? Dan moet u zelf in actie komen. In dit artikel vertellen wij wat u kunt doen.

Situatie 1. U bent het niet eens met een gedoogbeschikking.

Stel. Uw buurman heeft een illegaal bouwwerk in de tuin staan. Tot uw grote ergernis heeft het college besloten om dit bouwwerk te gedogen. U wilt echter dat uw buurman het gebouw verwijdert. Wat kunt u dan doen?

Geen bezwaar en beroep tegen gedoogbeschikking.

De beslissing om de illegale bouw te gedogen, kunt u niet aanvechten. De Raad van State heeft namelijk op 24 april 2019 geoordeeld dat een gedoogbeschikking geen zgn. “Awb-besluit” is. Concreet betekent dit dat u tegen deze beschikking géén bezwaar kunt aantekenen bij het college. En (dus) dat u deze beschikking ook niet aan de rechter kunt voorleggen. 

Wat kunt u wel doen?

Dat wil echter niet zeggen, dat u ten opzichte van de illegale bouw machteloos staat. Om ervoor te zorgen dat uw buurman het bouwwerk verwijdert, kunt u het college namelijk verzoeken om daartegen handhavend op te treden. Daarmee lok je namelijk een “Awb-besluit” uit. Gaat de gemeente dan inderdaad over tot handhaving? Dan moet uw buurman het illegale bouwwerk alsnog verwijderen. Weigert het college uw handhavingsverzoek? Dan kunt u tegen deze beslissing wél bezwaar en beroep aantekenen, want die weigering is namelijk wel een “Awb-besluit”.

Situatie 2. Uw verzoek om een gedoogbeschikking wordt geweigerd.

U hebt een tijd geleden een huis gekocht waarbij een bouwwerk in de tuin staat. Omdat bij de papieren geen bouwvergunning zit en de verkopers u ook niet hebben gerustgesteld, vraagt u zich af of deze wel legaal is. Omdat u vermoedt dat dat niet het geval is, hebt u het college verzocht om het te gedogen. Maar dat wordt helaas (deels) geweigerd. Wat kunt doen? Afbreken is namelijk wat u betreft geen optie.

Geen bezwaar en beroep tegen weigering om te gedogen.

De (gedeeltelijke) weigering om te gedogen kunt u eveneens niet aanvechten. In de uitspraak van 24 april 2019 van de Afdeling is namelijk bevestigd dat ook een dergelijke weigering geen “Awb-besluit” is.

Wat kunt u wel doen?

Om meer duidelijkheid te krijgen over de status van uw bouwwerk, kunt u twee verschillende acties ondernemen:

  • In de eerste plaats kunt u een vergunningaanvraag indienen ter legalisatie van dit bouwwerk. Houd er dan wel rekening mee dat u leges verschuldigd bent. Kent het college de vergunning toe? Dan is daarmee het bouwwerk (sowieso) gelegaliseerd. Weigert het college de vergunning, dan kunt u deze beslissing aanvechten door daartegen bezwaar en eventueel vervolgens beroep aan te tekenen.
  • U kunt er daarnaast ook voor kiezen om gewoon niets te doen. Om dus een mogelijk toekomstig handhavingsbesluit af te wachten. Want ook tegen het besluit om (niet) te handhaven, is bezwaar en beroep mogelijk.

Let op. Het bovenstaande geldt niet alleen voor u. Ook uw buren of andere belanghebbenden kunnen namelijk rechtsmiddelen aanwenden tegen de vergunningverlening of de weigering om tot handhaving over te gaan.

Vragen?  

Wordt u geconfronteerd met een gedoogbeslissing? Of met de weigering om te gedogen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis