Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

Uw pand verkopen of verhuren? Voorkom een boete en denk aan uw energielabel!

Peter de Haan 19 december 2017 4 minuten Bestuurlijk vastgoed

Als u uw pand wilt verkopen of verhuren, moet u in de meeste gevallen beschikken over een energielabel. Waarschijnlijk weet u dit wel, want we hebben hierover al eerder wat gepubliceerd op onze website (Energielabel C verplicht voor kantoren per 2023 en Vanaf 1 januari 2015 is het energielabel verplicht). Maar weet u ook dat u echt een boete riskeert als u niet voldoet aan de energielabelverplichting? De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gebouweigenaren zonder energielabel namelijk recent een boete opgelegd. In dit artikel leest u nogmaals wanneer uw pand van een energielabel moet zijn voorzien. En waar u als labelplichtige op moet letten om een boete te voorkomen.

Besluit energieprestatie gebouwen: het moet energiezuiniger

Sinds 1 januari 2015 is dus het Besluit energieprestatie gebouwen in werking getreden. Dit besluit draagt bij aan de (Europese) doelstelling om gebouwen energiezuiniger te maken en daarmee klimaatverandering te beperken. Het besluit verplicht gebouweigenaren om bij oplevering, verkoop of verhuur van hun pand een geldig energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Dit label maakt inzichtelijk hoe energiezuinig een huis of utiliteitsgebouw is en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De meest energiezuinige gebouwen krijgen een A-label (of A++++ voor utiliteitsgebouwen). Daarentegen wordt het G-label gegeven aan de niet-energiezuinige gebouwen met veel besparingsmogelijkheden.

Energielabel voor woningen

Als woningeigenaren hun woning willen verkopen of verhuren, moeten zij aan hun huurder of koper een geldig energielabel overhandigen. Deze plicht geldt echter niet voor alle (woon)gebouwen. Zo geldt er een uitzondering voor:

  • beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2;
  • recreatiewoningen die minder dan vier maanden per jaar in gebruik zijn. En met een energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik.

Bovendien hoeft u geen energielabel aan te vragen voor een schuur of garage bij uw huis. Gebouwen die geen energie verbruiken om het binnenklimaat te regelen vallen namelijk ook niet onder de labelplicht.

Gelet op het (beperkt) aantal uitzonderingen, moeten veruit de meeste woningen bij verkoop of verhuur worden voorzien van een energielabel. Uw huis ook? Raadpleeg dan ons eerdere artikel over de energielabelverplichting. Hierin wordt uitgelegd wat u moet doen om uw energielabel te verkrijgen.

Energielabel voor utiliteitsbouw

Een energielabel is ook verplicht bij de transactie van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, ziekenhuizen, onderwijsgebouwen en winkels. Gebouweigenaren hoeven echter geen energielabel te overhandigen als het gaat om:

  • beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • gebouwen voor religieuze activiteiten, zoals kerken en moskeeën;
  • tijdelijke gebouwen met een gebruiksduur van twee jaar, zoals bouwketen, noodwinkels en noodlokalen bij scholen;
  • gebouwen met een industriefunctie, zoals fabriekshallen;
  • vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50m2;
  • gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen.

Als uw utiliteitsgebouw niet onder één van de hiervoor genoemde uitzonderingen valt, dan moet u bij de oplevering, verkoop of verhuur dus zorgen voor een energielabel. In ons eerdere artikel over het energielabel leest u wat u hiervoor moet doen.

Let op: kantoren minimaal energielabel C vanaf 2013!

Bent u eigenaar van een kantoorgebouw? Dan is alleen het hebben van het energielabel straks niet meer voldoende. Vanaf 2023 moet voor ieder kantoor groter dan 100 m2 namelijk minimaal een energielabel C worden afgegeven. Raadpleeg ons artikel over deze toekomstige verplichting voor kantoren en lees hoe u als kantooreigenaar aan uw verplichtingen kunt (blijven) voldoen.

Boetes opgelegd vanwege ontbreken geldig energielabel

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan een boete opleggen als een gebouw wordt verkocht of verhuurd zonder geldig energielabel. Deze boete kan voor particulieren oplopen tot € 405,00 en voor bedrijven zelfs tot € 20.250,00. Hoewel deze sanctie al vanaf 2015 kan worden opgelegd, waren er tot voor kort geen gevallen bekend waarbij de ILT gebouweigenaren ook daadwerkelijk heeft beboet. Tot voor kort…. In oktober 2017 deelde de ILT echter boetes uit aan vastgoedeigenaren die tijdens een transactiemoment niet beschikten over een geldig energielabel. De hoogste boete bedroeg hierbij € 10.000,00.

Aandachtspunten om een boete te voorkomen

Het lijkt er dus op dat de ILT nu echt in actie komt. Wij verwachten dan ook dat in de toekomst vaker boetes worden opgelegd aan gebouweigenaren die zonder geldig energielabel verkopen of verhuren. Dit kan – met name voor eigenaren van utiliteitsgebouwen – behoorlijk in de papieren lopen. Voorkom deze onnodige kosten en vraag uw energielabel dus op tijd aan als u plannen hebt om uw gebouw te verkopen of (opnieuw) gaat verhuren. Dit geldt overigens ook als uw huurder of uw koper zegt het energielabel niet te hoeven hebben. Als verkoper of verhuurder blijft u namelijk ook dan verplicht om uw pand van een geldig energielabel te voorzien.

Verhuurt u uw pand? Let dan ook goed op bij onderhuur. U bent als pandeigenaar namelijk altijd verantwoordelijk voor het verstrekken van een energielabel aan de gebruiker. Zorg er dus voor dat uw huurder ook aan zijn onderhuurder een energielabel ter beschikking stelt.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis