Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

De VAR-verklaring wordt vervangen!

Remko van den Wildenberg 16 oktober 2015 2 minuten Civiel vastgoed

Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is een document dat wordt afgegeven door de Belastingdienst. In deze verklaring staat wat de status van de zelfstandige is. Onder het begrip wordt volgens de Belastingdienst verstaan: ZZP-ers, freelancers en zelfstandig ondernemers. Opdrachtgevers die zelfstandigen met VAR-verklaringen inhuren, zijn gevrijwaard van mogelijke aanspraken van de Belastingdienst. De opdrachtgevers zijn gevrijwaard van aanspraken ten aanzien van loonbelasting en sociale premies. Sinds de invoering van de wet Aanpak Schijnconstructies, valt het loon ook onder de aanspraken van de Belastingdienst waarvoor de opdrachtgever wordt gevrijwaard. Een VAR-verklaring is niet verplicht. Toch eisen opdrachtgevers om de bovengenoemde redenen vaak dat de zelfstandige een VAR-verklaring heeft. Wanneer een opdrachtgever dit eist, dan moet de zelfstandige deze ook aanleveren.

Het nieuwe systeem
Vanaf 1 januari 2016 houdt de VAR op te bestaan. Er komt dan een nieuw systeem waarbij gestandaardiseerde contracten worden uitgegeven. Deze contracten worden door de Belastingdienst van te voren goedgekeurd. De Tweede Kamer heeft inmiddels het wetsvoorstel goedgekeurd. De Eerste Kamer behandelt dit voorstel na het zomerreces.

Wat gaat er veranderen?
In plaats van de VAR-verklaring komt een Beschikking Geen Loonheffing (BGL). Daarbij is zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de vraag of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Als dat het geval is, dan moet de opdrachtgever loonheffingen afdragen. Doordat de BGL zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer verantwoordelijk maakt voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie kan de Belastingdienst het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter handhaven. Hierdoor kan de echte ondernemer worden ondersteund en worden schijnconstructies bestreden.

Bij het BGL systeem, moet een zelfstandige voor de aanvraag van een BGL via een web-module een aantal vragen beantwoorden. Wanneer de uitkomst van de vragen leidt tot een beschikking, dan staat daarin vermeld onder welke voorwaarden de opdracht moet worden uitgevoerd. Wel dient de opdrachtgever de beschikking te controleren voordat hij de opdracht verstrekt. De BGL, die wordt uitgegeven, geldt maar voor één project. De BGL kan nogmaals gebruikt worden als het project qua werkzaamheden, omstandigheden en voorwaarden gelijk is aan een vorige waar al een BGL voor ontvangen was.

Vanaf 1 januari 2016 moet de opdrachtgever, wanneer hij een zelfstandige wil inhuren, vragen naar een BGL. De opdrachtgever moet deze aangeleverde BGL nakijken. De zelfstandige moet de BGL via een web module aanvragen bij de Belastingdienst. De BGL van een bepaald project kan de zelfstandige nogmaals gebruiken, als de werkzaamheden, omstandigheden en voorwaarden gelijk zijn aan dat project.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis