Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Huurrecht

Van eenmanszaak naar BV en huurt u een bedrijfspand? Zorg ook voor een goede contractsovername!

Remko van den Wildenberg 30 april 2019 3 minuten Huurrecht

U wilt uw eenmanszaak omzetten naar een BV. De zaken lopen namelijk lekker. Heel fijn natuurlijk, maar met de groei van uw bedrijf nemen ook de persoonlijke risico’s toe. Ondernemers met een eenmanszaak of vof zijn namelijk met hun hele (privé)vermogen aansprakelijk voor schulden van hun onderneming. Dat risico kunt u ondervangen, door uw eenmanszaak om te zetten naar een BV. Zorg er dan wel voor dat de rechten en plichten van de lopende contracten overgaan op de BV. Ook dus van uw huurcontract. Want doet u dat niet? Dan loopt u alsnog het risico dat u privé aansprakelijk blijft voor schulden van de onderneming. 

Toch persoonlijk aansprakelijk na omzetting van eenmanszaak naar BV?

In de praktijk zien we het nog al eens misgaan bij de overname van rechten en plichten van bestaande contracten. We noemen een voorbeeld uit onze praktijk. Voor uw onderneming hebt u op naam van uw eenmanszaak een huurcontract gesloten voor de huur van een pand. Nadat de eenmanszaak naar een BV is omgezet, wordt het pand door de BV gebruikt. U vergeet dit echter aan de verhuurder te melden. Dit gaat behoorlijke tijd goed, totdat het niet meer goed gaat. Als gevolg daarvan ontstaat een huurachterstand en uiteindelijk gaat de BV failliet. En alsof dat nog niet genoeg is, stelt de verhuurder u ook nog eens persoonlijk aansprakelijk voor de huurachterstand. Moet u dan betalen? U meent van niet, omdat u immers BV bent geworden.

Contractsovername: de vereisten

U blijft alleen persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de onderneming, als er na omzetting naar een BV geen (correcte) contractsovername heeft plaatsgevonden. Een contractsovername zorgt er namelijk voor, dat alle rechten en plichten van de eenmanszaak worden overgedragen op de BV. Daarvoor gelden de volgende vereisten:

  1. er moet een akte worden opgemaakt tussen de partij die de overeenkomst(en) overdraagt (eenmanszaak) en de partij die deze overneemt (BV).
  2. de wederpartij (verhuurder) moet toestemming geven voor de contractsovername. Deze toestemming is vormvrij.

Tips bij contractsovername van een eenmanszaak naar BV

Nadat uw eenmanszaak naar een BV is omgezet, kunt u dus vrij eenvoudig voorkomen dat u (ook) daarna aansprakelijk bent of blijft voor schulden van de onderneming. Namelijk door een akte op te stellen tussen de eenmanszaak en de BV en te zorgen voor toestemming van de wederpartij (verhuurder). Houd daarbij rekening met de volgende aandachtspunten:

  • Zonder akte vindt er geen contractsovername plaats. Leg de betreffende contractsovername(s) daarom schriftelijk vast en zorg daarbij voor de benodigde handtekeningen. 
  • Let op. Een e-mailwisseling waaruit blijkt dat overdragende en de overnemende partij de contractsovername zijn overeengekomen, is niet voldoende! Dat hof Den Bosch al in een arrest op 12 mei 2015 bepaald.
  • De toestemming van de wederpartij kan overigens ook stilzwijgend worden verleend. In dat geval moet de toestemming wel blijken uit de gedragingen van de wederpartij. Uit die gedragingen moet dan duidelijk worden dat de wederpartij kennis droeg van de contractsovername. Zonder kennis kan hij immers niet (impliciet) instemmen met die contractsovername. 
  • De overdragende partij moet bewijzen dat de wederpartij met de overname heeft ingestemd. En dat is niet altijd eenvoudig, zo blijkt ook uit een arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 10 juli 2018. In deze zaak was het de vraag of een verhuurder had ingestemd met de contractsovername door een BV. Het hof oordeelde dat daarvan geen sprake was, omdat niet duidelijk (genoeg) was dat het pand door de BV werd gebruikt en dat de huur door de BV werd betaald. Gevolg: de ondernemer was privé aansprakelijk voor de huurachterstand die de BV had opgebouwd.  
  • Voorkom discussies over toestemming en laat de wederpartij de akte gewoon mede ondertekenen. Alleen in dat geval weet u 100% zeker dat sprake is van een correcte contractsovername en kunt u (ook na een faillissement van de BV) niet meer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Gaat u uw eenmanszaak omzetten naar een BV en wilt u advies bij de overname van uw huurcontract? Neem dan gerust contact met ons op. 

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis