Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Concurrent van uw verhuurder?

Remko van den Wildenberg 16 december 2014 2 minuten Huurrecht

Huurt u een pand en bedrijf van uw verhuurder? En bent u voornemens om te verhuizen naar een ander pand in de nabijheid van het gehuurde? Mag dat wel zomaar? Wij praten u bij.

Voor het antwoord op uw vraag moet u eerst in uw huurovereenkomst kijken. Staat er een concurrentie- of relatiebeding in? Is dat niet het geval? In beginsel bent u dan vrij om, na het einde van de huurovereenkomst, een soortgelijke onderneming te beginnen en de concurrent van uw verhuurder te worden. In beginsel, omdat er sprake kan zijn van bijkomende omstandigheden die dit onrechtmatig maken. Is van zulke omstandigheden sprake, dan kan er sprake zijn van onrechtmatigheid in de richting van uw voormalige verhuurder.

Zulke bijkomende omstandigheden worden niet snel aangenomen door de rechter. Een eventueel financieel nadeel voor de verhuurder maakt de vestiging in de nabijheid van het gehuurde in elk geval niet onrechtmatig. U kunt dan denken aan een waardevermindering van zijn onderneming of de invloed van uw aanwezigheid op de verhuurbaarheid van zijn pand. Uit de rechtspraak valt wel op te maken dat u niet gedurende de looptijd van de huurovereenkomst concurrerende activiteiten mag ontplooien. Het is u dus niet toegestaan om alvast uw nieuwe visitekaartjes op de toonbank te leggen.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 augustus 2014 over dit onderwerp uitspraak gedaan. In deze casus ging het over een schoenmakerij. Na jarenlange exploitatie raakte de eigenaar van de schoenmakerij arbeidsongeschikt. Hij heeft toen besloten om zijn onderneming en zijn pand aan een andere schoenmaker te verhuren. Na tien jaar huur besluit deze huurder een eigen schoenmakerij te beginnen. Deze nieuwe schoenmakerij vestigt hij op 150 meter afstand van het gehuurde pand.

Deze nieuwe vestiging heeft gevolgen op de verhuurbaarheid en de waarde van de onderneming van de verhuurder. Desondanks is het Gerechtshof van oordeel dat hier geen sprake is van onrechtmatige concurrentie. De huurder heeft bewust gekozen voor vestiging in de directe nabijheid van de “oude” locatie. De huurder ging er namelijk vanuit dat daardoor tenminste een deel van het klantenbestand de voorkeur zou geven aan de nieuwe onderneming en hem dus zou ‘volgen’. Ook dit levert volgens het Hof geen onrechtmatigheid op.

Het omgekeerde kan natuurlijk ook het geval zijn. U, als nieuwe huurder, hebt waarschijnlijk ook geen behoefte aan concurrentie. Heeft uw verhuurder meerdere winkelpanden in de omgeving, dan hebt u liever niet dat hij één van de winkelpanden aan één van uw concurrenten verhuurt. In dat geval wordt vaak een branchebeschermende bepaling in de huurovereenkomst opgenomen. Hierbij dient u echter wel te beseffen dat deze bepaling op grond van de Mededingingswet nietig kan zijn.

Meer weten?
Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, kunt u met ons contact opnemen via info@vastgoedadvocaten.nl. U kunt ook bellen naar 0413 – 787 147. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in huurrecht en alles wat daarmee samenhangt.

Interessant?
Als u dit artikel interessant vindt, dan waarderen we het zeer als u de moeite wilt nemen om dit artikel te delen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mail



Recent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis