Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Bent u al bekend met CE-markering in de bouw? En wat betekent dit voor de KOMO-kwaliteitsverklaringen?

Remko van den Wildenberg 19 februari 2015 3 minuten Civiel vastgoed

Veel bouwproducten hebben een keurmerk. Met zo’n keurmerk geeft de fabrikant aan dat zijn product stevig, veilig en betrouwbaar is. Een voorbeeld van zo’n keurmerk is het KOMO-keurmerk een binnen de bouwsector bekend keurmerk.

Op 1 juli 2013 is de Europese verordening bouwproducten (nr. 305/20111) inwerking getreden. Deze verordening geldt voor de meeste bouwproducten. Fabrikanten en leveranciers moeten de essentiële kenmerken declareren en communiceren met de CE-markering en de bijbehorende prestatieverklaring. Vanaf 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Techniek op de aanwezigheid van een CE-keurmerk. Wat betekent dat voor u als bouwbedrijf?

Wat is een CE-markering?
Dit is een Europees merkteken. Daarmee verklaart een fabrikant dat zijn product volgens Europese normen is getest of beoordeeld. Bij de CE-markering op bouwproducten hoort altijd een prestatieverklaring. Deze verklaring kan de fabrikant zelf (laten) opstellen. Hij moet hem wel zelf ondertekenen.

In de prestatieverklaring staan de product- en adresgegevens, de prestaties van het bouwproduct en de beoogde toepassingen. Deze moet u kunnen raadplegen. Uw leverancier kan deze meeleveren of hij kan u verwijzen naar zijn website. Met deze informatie kunt u bouwproducten vergelijken. Ook kunt u controleren of u met de gekozen producten voldoet aan de bouweisen uit o.a. het Bouwbesluit 2012.

Een CE-markering is verplicht als het product onder de Europese Verordening bouwproducten valt en als op het product een geharmoniseerde norm van toepassing is.

Wat is er veranderd?
Vanaf 1 juli 2013 moeten bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde Europese norm (hEN) of een Europese Technische Beoordeling (ETA) geldt, zijn voorzien van deze CE-markering. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle beoordelingsrichtlijnen en kwaliteitsverklaringen voldoen aan de beoordelingscriteria. De Inspectie Leefomgeving en Techniek controleert op de aanwezigheid en de juiste toepassing daarvan. Let op. Deze controles richten zich op fabrikanten en leveranciers. Niet op aannemers en opdrachtgevers. Toch heeft het ook voor de laatste groep gevolgen. Mag u bijvoorbeeld nog steeds de bekende KOMO-kwaliteitsverklaringen gebruiken?

KOMO en andere kwaliteitsverklaringen
In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van KOMO-kwaliteitsverklaringen. Deze waren bedoeld om u als bouwer te verzekeren dat de bouwproducten daadwerkelijk geschikt zijn voor gebruik binnen Nederland. “Erkende” KOMO-kwaliteitsverklaringen konden zelfs gebruikt worden om aan te tonen dat u voldeed aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

KOMO-kwaliteitsverklaringen mogen geen uitspraken meer doen over producteigenschappen die onder de CE-markering vallen. Dit gold al, maar met ingang van 1 januari 2015 wordt hierop ook gecontroleerd. In dat verband is ook voor een aantal productgroepen de erkenning per 1 januari 2015 komen te vervallen. Let daarop bij het kopen en/of voorschrijven van bouwproducten. Voortaan zult u de prestatieverklaring die bij de CE-markering hoort, moeten gebruiken.

Wat nu als de CE-markering en de prestatieverklaring ontbreken? In dat geval kan de gemeente u vragen om op andere wijze aan te tonen dat u met de gekozen bouwproducten voldoet aan het Bouwbesluit. Dit kan bijvoorbeeld door middel van (constructie-)berekeningen.

Conclusie
Let op de gewijzigde regelgeving. Kijk goed naar de status van de KOMO-kwaliteitsverklaringen. Voor bepaalde productgroepen is de erkenning komen te vervallen. Dit moet per 1 januari 2015 verwerkt zijn in de omschrijvingen.

Meer weten?
Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, kunt u met ons contact opnemen via info@vastgoedadvocaten.nl. U kunt ook bellen naar 0413 – 787 147. Wij zijn specialisten op het gebied van het civiele vastgoed en dan meer in het bijzonder van het civiel bouwrecht en aanneming van werk. Wij kunnen dus zowel de aannemer als de opdrachtgever adviseren over alles wat te maken heeft met het contracteren in de bouw en de problemen die zich bij oplevering kunnen voordoen. Dat doen we vanuit onze vestiging in Uden, maar van daaruit bedienen we de regio Uden, Oss, Veghel, maar natuurlijk ook daarbuiten.

Interessant?
Vindt u ons artikel interessant, dan zouden we het zeer waarderen als u het artikel wilt delen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis