Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

Bouwwerkzaamheden in de buurt: waar moet u op letten?

Peter de Haan 31 maart 2015 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

Uw buurman gaat (ver)bouwen. Hij gaat binnenkort de fundering maken en er zal geheid worden. U bent bang dat hierdoor scheuren in uw muren ontstaan. Daarnaast bent u bang dat het stuckwerk van uw muren zal komen. Wat kunt u eigenlijk doen wanneer de buren gaan (ver)bouwen? En hoe helpt een bouwexploit u hierbij?

Voordat de werkzaamheden beginnen

Om schade en ongemakkelijke situaties te voorkomen is het goed om het gesprek met uw buren aan te gaan. Natuurlijk voordat de (ver)bouw(ing) begint. Tijdens dat gesprek kunt u met elkaar bouwafspraken maken.

U kunt uw buren bijvoorbeeld een bouwexploit overhandigen. Tip. Als u lid bent van Vereniging Eigen Huis kunt u een voorbeeld van een bouwexploit gratis downloaden. (Bent u geen lid, dan kunt u er ook één hier downloaden.) Met een bouwexploit stelt u de buren vooraf al aansprakelijk voor de eventuele schade die de bouw kan veroorzaken. Ook verzoekt u de buren om hun aannemer een nulmeting te laten verrichten en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Tijdens zo’n nulmeting wordt de huidige stand van uw woning vastgesteld. Er worden dan bijvoorbeeld foto’s gemaakt van de reeds aanwezige schade in uw woning. Let op. De aannemer is niet verplicht om voor u een nulmeting te verrichten.

Het is verstandig om een kopie van het bouwexploit naar de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente te sturen. Tip. Stuur het bouwexploit aangetekend en stuur elke partij een kopie van het bouwexploit.

Hebt u geen bouwexploit overhandigd en hebt u toch schade? Geen probleem. Een bouwexploit is geen vereiste om de aannemer aansprakelijk te kunnen stellen voor schade. Het bewijzen van de schade en dat de verbouwing de oorzaak is van de schade wordt uiteraard wel makkelijker met een bouwexploit en een nulmeting.

Tijdens de werkzaamheden

Bij direct gevaar kunt u het beste contact opnemen met de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente. De gemeente kan dan bijvoorbeeld de bouw stopleggen.

Wanneer er wat mis gaat met het bouwen kunt u bij de buren ook zelf een bouwstop eisen. Net zoals dat bij het bouwexploit het geval is, is het verstandig om deze bouwstop aangetekend te versturen en wel naar alle betrokken partijen: de buren, de aannemer en de onderaannemers. Gaat de bouw desondanks door? In dat geval kunt u een bouwstop vorderen in kort geding. Let op. Het kost een aantal weken voordat uw kort geding behandeld wordt door de rechter.

Na de werkzaamheden

Als er eenmaal schade is ontstaan, kunt u de aannemer aansprakelijk stellen. De wettelijke grondslag voor de aansprakelijkheid is de onrechtmatige daad. Omdat verbouwingen vaak door meerdere onderaannemers worden uitgevoerd, is het voor u moeilijk om te achterhalen wie eigenlijk de schade aan uw pand heeft veroorzaakt. U kunt in dat geval de hoofdaannemer aansprakelijk stellen. Wanneer de rechter vaststelt dat u recht hebt op een schadevergoeding, zorgt de hoofdelijke aansprakelijkheid ervoor dat u de meest vermogende partij kunt kiezen om uw schadevergoeding op te verhalen.

De bouwende gemeente

Wanneer uw bouwende buurman de gemeente is, dan geldt hetzelfde. Ook in dat geval is het overhandigen van een bouwexploit en het vragen om een nulmeting aan te raden.

Model bouwexploit?

Wilt u uw buren dringen verzoeken (sommeren) om aan een nulmeting mee te werken en kunt u wel wat inspiratie gebruiken? We hebben voor u een model gemaakt. Dit model vindt u hier.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis