Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Huurrecht

Borg staan bij een huurovereenkomst: doen of laten?

Remko van den Wildenberg 17 december 2015 3 minuten Huurrecht

Uw dochter is al tijdje op zoek naar een huurwoning en lijkt eindelijk iets te hebben gevonden. De verhuurder van de woning vraagt om zekerheid. Hij stelt de voorwaarde dat iemand borg voor haar staat. Als ouder twijfelt u geen moment. U helpt haar uiteraard graag en spreekt het borgstaan met de verhuurder af. Dan gaat het mis. Uw dochter raakt achter met haar betalingen. Zij is langer in staat de huur op tijd te betalen. De verhuurder spreekt u daar direct op aan. Helaas blijft het niet bij één keer. Nu bent u niet meer zo happig op uw positie als borgsteller. Deze situatie zet de relatie met uw dochter onder druk. Het komt helaas te vaak voor dat mensen te lichtzinnig over borgtocht denken. In dit artikel leggen wij u uit waar u op moet letten. Daarnaast geven wij u tips zodat u zich goed kunt voorbereiden als borg.

Waar moet u op letten?

Stel, u betaalt niet (op tijd). Bij veel overeenkomsten wordt u dan eerst in gebreke gesteld. U krijgt dan een laatste termijn om alsnog te betalen. Betaalt u dan alsnog, dan bent u nog op tijd. Betaalt u ook dan nog niet, dan bent u in verzuim.

Bij huurovereenkomsten is dit anders. De dag waarop u maandelijks het geld moet overmaken, is direct de fatale termijn. Overschrijdt u deze termijn, dan bent u direct in verzuim. Daarvoor hoeft de verhuurder de huurder dus niet eerst in gebreke te stellen. Het belang van dit verschil is al op 30 januari 2007 door het Gerechtshof Arnhem toegelicht. Doordat de huurder direct in verzuim is, kan de borg meteen aangesproken worden tot het betalen van de huur. Indien de borg dit ook niet doet, heeft de verhuurder een opeisbare vordering op zowel de huurder als op de borg. Deze vordering kan hij dan via de rechter op beide partijen verhalen. Hieruit blijkt de kwetsbare positie van degene die borg staat bij een huurovereenkomst.

Enkele tips

Het is niet zo, dat u dus moet afzien van borg staan voor uw dochter. Met de juiste afspraken kunt u uw kind toch helpen met het huren van haar droomhuis. Met de volgende tips zorgt u ervoor dat u als borg in een minder kwetsbare positie zit:

  • Stel samen voorwaarden op wanneer de borg aangesproken kan worden. Is dat bijvoorbeeld meteen bij de eerste termijnoverschrijding of pas later? Een borgtocht is een overeenkomst tussen drie partijen. Er is dus sprake van contractsvrijheid. Het is heel gebruikelijk om deze vorm van zekerheid in de huurovereenkomst op te nemen. Het is dan wel belangrijk dat u als borg de huurovereenkomst ook mee ondertekent.
  • Zorg ervoor dat u actief betrokken bent bij de overeenkomst tussen uw dochter en de verhuurder. Hierdoor wordt u minder snel negatief verrast. Spreek bijvoorbeeld af dat de verhuurder u bij wanbetaling meteen informeert. Ook wanneer de verhuurder u nog niet meteen wil aanspreken als borg.
  • Wanneer een consument borg staat, zoals in uw geval, zijn partijen wettelijk verplicht om een maximumbedrag af te spreken. Dit is geregeld in artikel 7:858 van het Burgerlijk Wetboek. Bedenk dus goed tot welk bedrag u borg wilt en ook kunt staan. Voor bedragen boven dit maximum moet de verhuurder bij uw dochter zijn.
  • Vraag toestemming aan uw echtgenoot wanneer u zich als borg verbindt aan een overeenkomst. Ook dat is wettelijke verplicht (artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek).

Model

Naar aanleiding van dit artikel hebben wij met veel mensen gesproken over hóe dan borgstelling zou moeten worden afgesproken. Omdat er duidelijk behoefte is naar een modelovereenkomst hebben wij besloten om een model te maken. Wilt u dit model hebben? U kunt het hier downloaden.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis