Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Blog

Zo kan het dus ook…

Lobke Opsteen 30 juni 2014 1 minuut

Het komt nog steeds voor: U vraagt uw overheid, zoals uw gemeente, om informatie en vervolgens moet u ongelooflijk lang op een reactie wachten. Als u dit verzoek doet met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur dan gaat dat veelal sneller. Dat is ook logisch. Op deze manier lokt u namelijk een zogenaamde beschikking op aanvraag uit. Dat betekent dat als uw gemeente niet op tijd de beschikking neemt, dat de gemeente dan dwangsommen verschuldigd is. Dit volgt uit artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarvoor moet u wel de moeite nemen om de gemeente in gebreke te stellen. Dat is echter vaak de moeite waard. De dwangsommen kunnen in eerste instantie namelijk oplopen tot € 1.260,00.

Dit kost de overheid geld. Veel geld. Zeker doordat erg veel misbruik wordt gemaakt van deze regeling. Eind 2013 heeft de Tweede Kamer daarom een motie aangenomen om dit misbruik te stoppen. In haar brief van 25 juni 2014 heeft minister Plasterk op deze motie gereageerd. Het voorstel is om de Wet Openbaarheid van Bestuur van deze regeling uit te zonderen. Het dwangsom-probleem doet zich namelijk alleen voor bij verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Of artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht zal worden aangepast zoals minister Plasterk voorstelt, is nog niet bekend. Of het dé oplossing is, weten wij ook niet. Het is in ieder geval wel een duidelijke manier om verder misbruik te voorkomen

Recent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis