Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Blog

Wat veel! 3,9 miljard faalkosten in de bouw in 2013. Moet dat nou?

Lobke Opsteen 15 oktober 2014 2 minuten

Tijdens de 11e editie van de Open coffee Bouw hoorden we dat de bouw maar liefst 3,9 miljard aan faalkosten kende in 2013. Kosten dus, die de aannemer onnodig ten behoeve van een eindproduct maakt. Deze faalkosten zijn het gevolg van onder meer:

  • een inefficiënt verloop van het bouwproces;
  • het niet voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen van het eindproduct, en/of
  • het moeten herstellen of vervangen van zaken.

Uit onderzoek blijkt dat faalkosten in de bouw gemiddeld zo’n 5 – 13 % van de omzet bedragen. En wat is de gemiddelde winst? Misschien 2 %? U kunt derhalve uw winst vergroten door meer werk te maken van het verminderen van faalkosten. Door te sturen op kwaliteit en op de bouwprocessen.

Maar wat als u toch te maken krijgt met faalkosten? Doordat bijvoorbeeld de eindgebruiker ontevreden is? Wat als de eindgebruiker meent dat u als aannemer werk moet herstellen of vervangen? Hebt u voor dat geval de juridische consequenties helder? Weet u wat u wel of niet moet doen en hebt u uw mogelijke aansprakelijkheid zo veel als mogelijk uitgesloten? Hebt u er ook aan gedacht dat uw bouwproces ook juridisch goed moet zijn afgestemd? Denkt u dat uw opleverformulieren en contracten met ZZP-ers en onderaannemers voldoende duidelijk zijn, zodat u bij een klacht de onderaannemer aan het werk kunt zetten? Bent u hierover niet zeker? Laat ons kantoor uw juridische deel van het bouwproces nakijken. Daar kunnen we voor u financieel voordeel behalen.

Meer weten?
Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, kunt u met ons contact opnemen via info@vastgoedadvocaten.nl. U kunt ook bellen naar 0413 – 787 147. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in bouwrecht en alles wat daarmee samenhangt.

Interessant?
Als u dit blog interessant vindt, dan waarderen we het zeer als u de moeite wilt nemen om dit te delen.

Recent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis