Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Blog

Ook vrije advocaatkeuze bij bezwaarprocedures!

Lobke Opsteen 18 juli 2016 2 minuten

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, dan hebben we mogelijk goed nieuws voor u. Het Europese Hof heeft het recht op vrije advocaatkeuze namelijk weer verder verruimd. U kunt dus niet alleen in juridische procedures op dit recht een beroep doen. Het kan ook in bezwaarprocedures.

U was er vast al mee bekend, maar sinds eind 2013 geldt dus een zgn. vrije advocaatkeuze voor alle procedures. Dat had het Europese Hof toen bepaald. Rechtsbijstandverzekeraars stelden zich toen echter op het standpunt dat de uitspraak van het Hof alleen betrekking had op juridische procedures. Dus niet op bezwaarprocedures. Wilde u een externe advocaat inschakelen dan werden de werkzaamheden van die advocaat alleen vergoed als vertegenwoordiging door een advocaat verplicht was. Erg vervelend als u juist in bezwaarprocedures juridische bijstand kon gebruiken.

Uitspraak van 7 april 2016

Het Hof heeft het recht van vrije advocaatkeuze nu dus verder verruimd. Het Hof heeft namelijk op 7 april 2016 bepaald dat onder het begrip “administratieve procedure” ook bezwaarprocedures vallen. U hebt nu dus ook in die gevallen de vrijheid om zelf een advocaat te kiezen mét behoud van een recht op vergoeding van die advocaatkosten. Voorheen was dat anders.

De zaak van 7 april 2016 draait om een verzekerde van Achmea aan wie een zorgindicatie is geweigerd. Hij wilde bezwaar indienen tegen het besluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarvoor wilde hij een externe advocaat inschakelen. Dat weigerde Achmea. Het gerechtshof Amsterdam wendde zich tot het Europese Hof met de vraag of hier sprake was van een administratieve procedure. Het Hof beantwoordde deze vraag bevestigend. Verzekerde had dus het recht om voor deze kwestie een externe advocaat in te schakelen.

Recent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis