Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Blog

Hoe zit het ook alweer met…… de rechten en plichten van de buren???

Lobke Opsteen 6 juni 2016 2 minuten

Makelaars bemiddelen voornamelijk bij de verkoop en verhuur van stenen. Gebouwen om in te wonen en werken. In de basis is dat het. Die gebouwen komen echter met buren. Buren met wensen en altijd met rechten en plichten. Tijdens onze workshop “Diverse grondaspecten” op 2 jun 2016 hebben we makelaars en andere vastgoedadviseurs mogen bijpraten over die rechten en plichten. Over de rechten en plichten die rechtstreeks uit de wet voortvloeien, maar ook over de rechten en plichten die door verloop van tijd ontstaan. Uiteraard aan de hand van voorbeelden uit onze praktijk. Het onderdeel verjaring deden we overigens niet zelf. Daarvoor hadden we als gastspreker Liesbeth van Leijen (een echte verjaringsrechtspecialist) uitgenodigd. Voor meer informatie én onze presentatie…

Onze bijeenkomst voor makelaars ging dus een keer niet over contracteren, huurrecht en koop onroerend goed. Toch werd ook dit thema erg goed ontvangen door de deelnemers. Met ons waren de aanwezige makelaars namelijk allemaal van mening dat zij goed op de hoogte moeten zijn van de regels van het burenrecht, van erfdienstbaarheden en verjaring. Dat komt hun klanten zeker ten goede en dat oordeel delen wij.

Tot slot hebben we kort stil gestaan bij de gevolgen van de Wet markt en overheid voor de praktijk van makelaars én de Wet doorstroming huurmarkt die per 1 juli 2016 in werking treedt.

Was u erbij en wilt u de presentatie nog eens nazien, dan kan dat hier. Dat geldt uiteraard ook als u er niet bij was, maar de presentatie toch graag eens bekijkt. Ook dan nodigen we u van harte uit om de presentatie te bekijken.

  Van Leijen tijdens workshop Diverse grondaspecten

Recent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis