Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Blog

Gratis snippergroen? Nee, dat kan echt niet meer!

Lobke Opsteen 24 januari 2017 1 minuut

Gemeentegrond (snippergroen) voor niets of weinig in gebruik geven, is nog steeds aan de orde van de dag. Dit terwijl de Wet Markt en Overheid alweer een aantal jaren geldt. Dat betekent dat veel gemeenten moeite hebben met het nieuwe perspectief dat deze wet biedt. En dat er dus nog veel gemeenten zijn die zich niet aan de wet houden. Of zij hebben hun organisatie daarop nog niet aangepast. Of dat zij van mening zijn dat het voor niets of heel weinig in gebruik geven van grond in het algemeen belang is. Daarmee spelen dus nog veel gemeenten ten onrechte voor Sinterklaas. Iets wat dus niet meer mag. Op grond van deze wet moet elke gemeente minimaal de werkelijke kosten, die gepaard gaan met het laten gebruiken van gemeentegrond (zoals snippergroen) bij de gebruikers in rekening brengen. Een behoorlijke klus, want dat betekent dat zij ook hun administratie op orde moeten hebben.

Workshops

Wij begrijpen de vragen en zorgen van de gemeenten over dit onderwerp en daarom organiseren wij samen met mr.drs. Liesbeth van Leijen hierover regelmatig workshops. Doel van deze workshops: ervoor zorgen dat de cursisten een verdere professionalisering kunnen aanbrengen in hun werk.

Wilt u meer weten over de werking van deze wet in uw praktijk? Wilt u uw bestaande werkwijze en kennis helemaal up to date hebben? Wij vertellen u er graag meer over op 14 februari 2017 (’s-Hertogenbosch) en 9 maart 2017 (regio Amsterdam). Aanmelden kan hier.

Recent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis