Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Blog

Een energieloket… Hebt u het al?

Lobke Opsteen 23 oktober 2015 2 minuten

Op 6 september 2013 is het Energieakkoord aangenomen. Dit Energieakkoord voor duurzame groei moet een fundament leggen voor een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het Energieakkoord is niet alleen gericht op het milieu, maar ook op de Nederlandse economie. Zo gaan alle partijen, die het Energieakkoord ondertekend hebben fors investeren in energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. De partijen die het Energieakkoord hebben ondertekend, zijn onder meer de overheid, werkgeversorganisaties, vakbonden, natuur- en milieuorganisaties, woningcorporaties, consumentenorganisaties en koepelorganisaties voor de industrie, de transportsector en de energiesector. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van deze doelen. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) helpt de gemeenten met het bereiken van de doelstellingen door middel van een ondersteuningsprogramma. Een van de doelstellingen waarbij de VNG een ondersteunende rol speelt, is het oprichten van energieloketten.

Energieloket
In 2016 moeten alle regio’s (zowel gemeenten als provincies) een energieloket hebben. Bij een energieloket worden inwoners, ondernemers en bestuurders van de regio geïnformeerd over energiebesparing en duurzame energie. Een energieloket is dus het informatiepunt van de regio wat betreft energiebesparing en duurzame energie. De VNG ondersteunt de gemeenten en provincies met het creëren van zo’n energieloket.

Hoe creëer je een energieloket?
Het VNG ondersteunt de gemeenten door het beschikbaar stellen van geld. Dit geld dient te worden ingezet voor de vorming en doorontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden bestaande uit gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het samenwerkingsverband moet ten bate zijn van lokale en regionale energiebesparing en duurzame energieopwekking gericht op de particuliere woningeigenaar. Voor regionale ondersteuning moet de gemeente een aanvraag doen. Een van de voorwaarden voor deze ondersteuning is dat met het geld de gemeente een energieloket opricht. Het is dan aan de gemeente zelf om dit informatiepunt nader in te vullen. Dit informatie punt kan zowel digitaal als fysiek zijn en kan lokaal of regionaal worden georganiseerd. Met het geld van het ondersteuningsprogramma is de gemeente verplicht een energieloket op te richten. Hoe de gemeente dit doet, is aan de gemeente zelf.

Recent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis